Groepen » Publieke tribune » Afval verwerking in de toekomst

Een smeekbede aan de politiek in Zuidplas!

Laat in ieder geval het tarief voor afvalverwijdering zo laag mogelijk! De blauwe zakken functioneren prima. tuingroen functioneert ook prima. En grootvuil ophalen idem.

Voor mij geen stinkende hoge containers die de huisvrouw mag schoonhouden.

MarijkeW

58 reacties, word lid om ook een reactie te plaatsen

Ik zie ook niet echt reden om iets anders te willen met het afval dan we in Nieuwerkerk gewend zijn. Maar ik ken dan ook niet alle achtergronden van de uitdaging om één beleid te maken.

Het enige waar ik me wel eens aan erger, is dat sommige inwoners hun blauwe zakken veel te vroeg op straat zetten (avond van te voren) en je dus 's ochtends één grote opengevreten massa aantreft.

Hoi Marcel,
denk toch dat de blauwe zak aan z'n eind is. Door de ons bien zunnig inwoners worden die dingen zo vol gestopt dat ze best heel zwaar worden. Een vuilnisman mag (leeftijdsafhankelijk) maar een beperkt aantal kilo's afval per dag verplaatsen. Dit gaat dus door de Arbo regels niet veel langer zo mogen... 'k heb een poosje terug eens met zo'n aardige Zuidplas/Nieuwerkerkse vuilnisman staan praten. Dan hoor je nog is wat.
Wat mij betreft gaan we over op ondergrondse containers. Eventueel met betaal systeem. Volgens mij is daar een proef met bij het nieuwe winkelcentrum Dorrestein. Is er hier niet iemand die daar ervaring mee heeft? Bernie P. misschien?

En MarijkeW je mag de huishoudelijke taken best wel een beetje verdelen hoor!!!

De ondergrondse vuilcontainers lijken mij ook de beste oplossing. De kliko is handig, maar hij neemt ook veel ruimte in je tuin in en het staat niet zo fraai. En het kan natuurlijk ook best gaan stinken als het warm weer is en ze maar om de week opgehaald worden. Voor het schoonmaken zijn speciale diensten, die achter de vuilniswagen aanrijden en de containers schoonspuiten. Je hoeft het dan niet zelf te doen, maar het kost wel geld.
Van mij mogen ze hier in onze wijk ook wel ondergrondse containers komen plaatsen!

:Cool
Weet men wat het in het veenland van Zuidplas kost om iets "in de grond" te plaatsen. Alles zakt weg tot de andere kant van de aardbol! De riolering bij woningen moet al zeer vaak aangepast worden omdat de boel verzakt. Wat denk je van ondergrondse afvalcontainers? Het worden echoputten!

Halllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

MarijkeW

Maar met zo'n echo put heb je wel een toeristische trekpleister!

Och, zolang we geen klachten uit Australië ontvangen...

Afval dat hier door de veenlaag zou verdwijnen komt boven in de Hollandsche IJssel of een polder verderop, Australie zal het nooit halen omdat het grondwater met elkaar in verbinding staat. Dit soort putten was er vroeger in de weilanden en ze werden ook gebruikt voor afval (o.a. dode koeien...) heb ik eens gehoord, kan iemand dit bevestigen?

Kliko's (vooral die hele grote) verpesten, maar dat is mijn mening, het straatbeeld en het maakt ons niet bewust van de noodzaak tot afvalscheiding want je mikt alles toch in die ene bak. Waarom zou je dan voor papier en plastic (e.d.) die extra moeite nog doen? Een heel klein bakje dan misschien voor alleen het restafval ipv de blauwe zak?

In Italië zagen we een systeem van vier gekleurde plastic containers: 1.plastic/blik/glas 2.papier 3.organisch 4.restafval Die zag je dan in elke straat/wijk langs de weg staan. Blijkbaar is dat ook een mogelijkheid, het zal ook wel afhangen van de afspraken die een overheid maakt met de afnemers/verwerker van het afval.

Het voordeel van zo'n systeem lijkt me dat het eenduidig is, je loopt met je afval langs zo'n straatje en verspreid je afval over de containers. En dat hoeft niet alleen met felgekleurde plastic container maar dat kan ook prima ondergronds, er zijn bedrijven die daar goede oplossingen voor bieden, zelfs met koeling (op zonne-energie?).

Het gemeentelijk afvalbeleid moet zich dan ook, wat mij betreft, niet alleen richten op het restafval (de "bak of de zak"-vraag is me iets te simpel gesteld) maar een duidelijke en uniforme aanpak voor alle soorten afval waarbij het principe de vervuiler betaald ook ergens wordt ingebakken, bijvoorbeeld bij het rest afval. Want door dat te minimaliseren bevorder je de afvalscheiding door de consument.

Ook zie ik een rol voor de overheid bij de bewustwording over het afval dat we met zijn allen in huis halen. Ik sta daar telkens verbaasd over hoeveel plastic verpakkingen (en andere snuisterijen) er binnen komen en het is goed dat we dat niet meer verbranden maar recyclen. Het is gemaakt uit olie en dat maar steeds nieuw oppompen voor nieuw plastic houdt toch een keer op?

Daarnaast is ook de keuze van de afnemer van het afval belangrijk. Wat is hun visie? Alles verbranden dus alleen rest afval inzamelen? Of heeft de afnemer een systeem en afspraken met weer andere verwerkers dat past bij het beleid van de gemeente?

Het is op zich heel goed dat de gemeente de vraag bij de burgers neerlegt maar ik hoop dat ze ook rondkijken hoe het bij anderen gaat. Er zijn gemeentes waar de melkpakken apart worden ingezameld en waar kliko's worden geregistreerd en gewogen. Niet allemaal het afval-wiel uitvinden maar gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen.

Afval voorkomen en als het toch ontstaan zien als waardevolle grondstof anders dan voor de verbrandingsoven lijkt mij het beste voor de toekomst. Op een nette manier geld verdienen met afval dus, iemand nog een leuke business case?

We zitten er straks misschien wel warmpjes bij met die miljoenen vuvuzela's, salade-en-kant-en-klaar-maaltijd-bakjes, BBQ-wegwerp bestekken en WK-beesies die nog verbrand moeten worden maar toch blijf ik het jammer vinden dat er op die manier waardevolle grondstoffen door de schoorsteen verdwijnen. Het is echt een keer op (of delven wordt te duur) de aarde is een gesloten systeem, er komt niets bij en er kan niets van af.

Ik weet niet in hoeverre de CO2 uitstoot van de vrachtauto's die het afval ophalen en de energie om afval te verwerken in verhouding staat tot de besparing van het niet verbranden en het niet hoeven delven van de grondstoffen. Op de lange termijn lijkt me dat toch de beste weg vanwege de duurzaamheid er van. Je kunt maar een keer iets verbranden.

Voor de afvalketen begint is er de productie keten. De lengte daarvan is een stuk minder goed zichtbaar voor ons als consument. We pakken een product gewoon van de schap zonder te beseffen hoe dat daar gekomen is en hoeveel energie en grondstoffen het heeft gekost om het te maken. De afvalketen is zichtbaar want daar hebben we zelf een hoop werk aan, toch nog maar eens nadenken hoeveel afval (en energie) je koopt als je een product aanschaft?

GFT aan de straatstenen niet kwijt? Geen idee of dit echt een probleem is maar als ik b.v. het jaarverslag over 2009 lees op de website van de vereniging van afvalbedrijven dan krijg ik de indruk dat ze echt wel hun best doen om de afvalketen te optimaliseren. Met betrekking tot GFT is het vergisten daarvan in opmars, het levert bio gas op waarmee ook elektriciteit wordt opgewekt.

Subsidies zijn soms nodig om iets te veranderen, om een hefboom-effect te creëren waardoor mensen met vernieuwende oplossingen de kans krijgen iets te proberen. Als een goed idee blijkt te werken dan graag zo snel mogelijk afbouwen en op eigen benen verder.

De gemeente heeft al informatie avonden en een internet discussie forum gehouden en er komt nog een enquete onder 6000 Zuiplassenaren. Het is een wettelijke verplichting in de hele gemeente 1 methode voor alle kernen in te voeren, dus houden zoals het is, kan niet.
Let wel dat blauwe zak typisch Nieuwerkerk is en velen in Nieuwerkerk er ook tegen zijn. Daarnaast zijn velen in de andere kernen heel tevreden met mini container en die hebben nu ook 1 jaarbedrag en niet per zak of container.
Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Ik krijg overigens de indruk dat het mogelijk is, dat er voor hoogbouw (flats) een andere methode (bijv. Ondergrondse containers) en dan voor laagbouw (bijv. Betaalzak of mini container) gekozen wordt.
Eind van het jaar verwacht de gemeente keuzes te maken. Dus info blijven volgen.....

Misschien goed bij reacties hier de kernnaam waar je woont te vermelden. Ik woon in Nieuwerkerk.

Inmiddels heeft gemeente de enquete voor 6000 bewoners geopend. Je kunt deze ook zonder uitnodiging invullen: zie gemeente site
http://zuidplas.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=174&stuk...

Als Moordrechtenaar heb ik al hmm een jaar of 15 (of zo?) twee klikos, een voor groen en een voor restafval. Ik wil NOOIT meer terug naar afvalzakken! Te meer daar het ophaalpunt precies voor mijn deur is en de afvalzakken werden opengehaald door katten en loslopende honden: wat een bende geeft dat!
Centrale afvalpunten hebben wij hier bij appartementen en maisonettes en het nadeel daarvan is dat als ze vol zijn, er toch mensen zijn die er zakken naast gaan zetten, en dan komt het vorige puntje weer aan de orde.
Die klikos nemen best wat ruimte in, dat is waar, maar ik heb in al die jaren die groene misschien twee keer schoongemaakt. Ik vind het met die stank wel meevallen. Je houdt hem per slot van rekening doorgaans dicht en je moet dat ding gewoon met beleid vullen.
Afgezien van de ruimte die ze innemen is er het nadeel dat die groene in het voor- en najaar wel eens wat te klein wil zijn als je er je tuinafval in kwijt wilt. Een verder probleem dat ik hier nog wel eens ondervind is dat er kennelijk 's morgensvroeg nog wel eens een bedrijf zijn afvalzakken in diverse containers komt stoppen, zodat de deksel open blijft staan en waardoor ze slechter te legen zijn. Asociaal gedrag, maar wat doe je eraan?
Sinds er hier ook plastic afval ingezameld wordt, gaat de grijze container een stuk minder snel vol, maar ik ben niet onverdeeld gelukkig met de manier waarop dat gebeurt. Sinds vorige maand eens in de twee weken, dat is een verbetering, maar je zit nog steeds met die volle zakken die je ergens kwijt moet.

Presentatie afvalbeleid in commissie BFB

Donderdag 14 oktober a.s. gaat het harmonisatie project van het afvalbeleid de tweede fase in.

De behandeling van "R 10173 Stratnotitie Keuzevarianten toekomstig afvalbeleid" staat op de agenda in de commissie Commissie Bestuur, Financiën en Beheer. Om 20.00 uur in het Oude Raadhuis van Moordrecht.

Tijdens deze vergadering wordt een presentatie gegeven van vier keuzevarianten:

Keuzeoptie 1. - diftar
Keuzeoptie 2. - Uitbreiding dekkingsgraad ondergrondse containers
Keuzeoptie 3. - Milieustraat
Keuzeoptie 4. - Inzameling in eigen beheer of uitbesteden

De startnotitie staat als PDF document op de website van de gemeente.

Zie hiervoor de groep "Publieke Tribune" met vewijzingen naar de website van de gemeente Zuidplas.

http://zuidplasactief.nl/activiteit/4299/commissie-bestuur-financien-en-...

Citaat uit de startnotitie:
=======================================================
Samenvatting

Na de nota ‘Evaluatie huidig afvalbeleid Zuidplas’ is dit de tweede fase in het traject naar nieuw afvalbeleid per 01 januari 2012. Middels keuzevarianten wordt u in deze startnotitie verzocht kaderstellende principekeuzes te maken per onderwerp. De gekozen varianten worden met inachtneming van de uitkomsten van het burgerparticipatieonderzoek verder uitgewerkt in globale scenario’s. Deze worden medio december ter discussie voorgelegd om te komen tot 1definitief beleidsscenario.

Inleiding

Voor de fusie zijn per gemeente verschillende keuzes gemaakt om de wettelijke zorgplicht ten aanzien van afvalverwijdering gestalte te geven. Vanwege de samenvoeging is het noodzakelijk om het afval(inzamel)beleid en de uitvoering hiervan te harmoniseren.

Probleemverkenning

Ten behoeve van de harmonisatie heeft de afdeling Openbare Werken een evaluatie gemaakt van het huidige afvalbeleid en –beheer met als uitgangspunt de factoren ‘doeltreffendheid’ (milieurendement), ‘doelmatigheid’ (kosten) en ‘dienstverlening’ (serviceniveau naar de burger). Uit deze analyse zijn conclusies getrokken welke in voorliggend document terugkomen in de keuzevarianten.

Om tot een optimale harmonisatie te komen wordt in deze tweede fase van het traject verzocht een aantal kaderstellende principekeuzes te maken ten aanzien van

o de grondslag voor heffing (wel/niet diftar),
o de inzamelmethodiek(en),
o uit-, aan- of inbesteden van de inzameling en
o de milieustraten.

=======================================================
Einde citaat.

Veel te onderzoeken punten, weinig overeenstemming over de te kiezen optie binnen Zuidplas. Levert in ieder geval veel werk op voor de onderzoekers en, welke keuzes ook gemaakt worden, vele inwoners zullen niet blij zijn.......

Ter info: Inmiddels volgend rapport gepubliceerd: Rapportage Afvalbeleid

Is het einde van de blauwe zak in Nieuwerkerk in zicht? Het lijkt erop: Zuidplas breed is de voorkeur een nek-aan-nek tussen mini-container (34 %) of ondergrondse container (35 %), blauwe zak blijft ver achter. Volgt de gemeente deze voorkeuren (misschien zelfs keuze voor ondergronds bij bijv. Hoogbouw en mini-container bij laagbouw) of maakt gemeente eigen keuze?

De uitkomsten van dit rapport zijn het uitgangspunt voor een aantal scenario’s voor het afvalbeleid. Deze scenario’s worden de komende weken uitgewerkt. De gemeenteraad kiest in de vergadering van 1 maart 2011 één van de scenario’s uit. Dit scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot definitief beleid.

Ik woon op de 2e etage in een flat in Nieuwerkerk aan den IJssel en voor mij zijn wel handig. Om een minicontainer eens per week naar beneden te brengen en dan weer naar boven halen wanneer het vuil opgehaald is zal een beetje lastig zijn. Een volle blauwe zak is nog net te tillen. Misschien niet een probleem voor een gezonde persoon maar daar kan ik me momenteel niet bij rekenen. Er zijn zekerlijk meer mensen voor wie dit een probleem zal zin, mensen slecht ter been of die ook met gezondheidsproblemen te kampen hebben. Een ondergrondse container in de buurt zal dan hel handig zijn maar daar moet je wel een geschikte plek in de buurt van het flatgebouw hebben om het te plaatsen. Een andere oplossing is om de minicontainer in de berging te houden en dat men dan van tijd tot tijd het huisvuil die men bijv. in kleine afvalzakken in prullenbakken houd naar de minicontainer brengt. Dit zal echter alleen een oplossing zijn als men een berging op de begane grond heeft en die niet vol staat zoals bij mij! Ik houd nu de blauwe zak in een kast op m’n balkon tot ie vol is en dan breng ik het naar beneden wanneer het de ophaaldag is.

Hier o.a. 2 foto’s van hoe het er uit ziet wanneer de blauwe zakken hier buiten staan. Ook nog foto’s uit 2008 van zwerfafval hier in de omgeving. Ik had het toentertijd doorgegeven aan de gemeente. http://picasaweb.google.com/112873770827352590117/AfvalInNieuwerkerkAanD...

De Rapportage Afvalbeleid (op http://zuidplas.nl/document.php?m=6&fileid=12461&f=b023bbd8b95848e601439...) is 1 behoorlijk lijvige document. Zo te zien is er goed onderzoek gedaan na de huidige situaties in de verschillende dorpen en wat de bewoners willen betreffende de afvalbeleid in de Gemeente Zuidplas.

Mijn voorkeur als bewoner van 1 flat op 2 hoog, zonder lift, gaat uit na 1 ondergrondse container in de buurt waar ik mijn huis-/restafval kan dumpen. Tegen betaling natuurlijk want ik ben het er mee eens dat de vervuiler moet betalen en dan wel betalen voor de hoeveelheid afval.

in zevenhuizen is het beter geregeld met afvalcontainers !!!!!
jammer dat het nu gemeente zuidplas heet ,voor mij is het gewoon zevenhuizen,
ik heb jaren in nieuwerkerk gewoond maar wat een gezeur in die gemeente altijd

Dat valt te bezien. In Zevenhuizen betaald men zeker €100. per jaar meer voor hun afval. Dat komt omdat men in nieuwerkerk per zak betaald. Dus hoe meer je je afval scheid, des te meer je bespaard. het zet mensen aan tot nadenken

Zuidplassenaren verschillen van mening over afvalinzameling in Het Kanaal: Als komend jaar het afvalbeleid van de verschillende dorpen van Zuidplas op elkaar moet worden afgestemd en gelijkgetrokken, dan krijgen wethouder Hazelebach en de gemeenteraad het nog moeilijk een keuze te maken.

Natuurlijk zijn er verschillende meningen. Ervaring van de ene is niet vergelijkbaar met de ander zijn ervaring. De wethouder krijgt de meningen van de burgers van de zuidplas in een rapport wat opgesteld is na meerdere consultaties onder de bevolking van de zuidplas. Hij kan deze meenemen in zijn besluitvorming. Hij is ook gebonden aan wetgeving omtrent het afvalbeleid. Hieraan moet hij zich houden. Uiteindelijk besluit de raad.
Dit besluit moet de wethouder uitvoeren.
Ikzelf ben een voorstander van de vervuiler betaald. Dit systeem laat mensen nadenken over hoe met afval om te gaan. Als men gewoon een zak buiten zet zonder verder na te denken over afvalscheiding, laten veel mensen het idee van scheiding gauw varen. Afval scheiden levert ook geld op. Het papier en plastik wat apart op opgehaald levert de gemeente geld op wat de prijs van het verwerken van het restafval weer iets goedkoper maakt. De gemeente mag namelijk niets verdienen aan afvalbeleid. Het moet kostedekkend zijn, meer niet.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar ondergrondse containers in de bebouwde kom. Geen vuilniszakken meer op straat wat vaak veel overlast veroorzaakt door vogels en ongedierte. Je kan elke dag van de week je afval kwijt. Je betaalt dan per zak die met in de container dumpt.
Voor de buiten gebieden zal dit minder voor de hand liggen. Men moet geen honderen meters willen lopen om hun afval te dumpen. Mischien is voor deze groep de betaalde zak een betere oplossing.
Daarna moet de gemeente blijven hameren op het nut van afvalscheiding. Voor het milieu en om de klosten van de verwerking zo laag mogelijk te houden

Ik wil als Nieuwerkerker graag van die vieze blauwe zakken af. Katten, raven, meeuwen en ik wil niet weten wat nog meer voor (on)gedierte komen er op af, voor vuilnismannen byzonder arbo-onvriendelijk en absoluut een bende op straat van die half open zakken. Vaak blijft er na het ophalen nog troep liggen.
Ondergrondse containers ook wat mij betreft, met een vervuiler betaalt systeem, chipkaart of zo

Sick Marcel, ik ben het hardgrondig met je eens. Voordat je 's ochtends de deur uitgaat je blauwe huisvuilzak buiten zetten is volgens mij de oplossing.

Weten wij wel wat de kostenverhoging is die ondergrondse opslag jaar in jaar uit kost in onze slappe bodem. Op die slappe drab blijft zelfs de tuintafel niet recht staan! Hoe kunnen burgers nou een financieel goede afweging maken? Laat de slimme raadsleden een financieel zo slim mogelijk besluit nemen voor nu en voor later. Afval scheiden doen wij, in Zuidplas, volgens mij, prima. Ik wel in ieder geval!

We hebben het bestuur gekozen, waar wij het mee moeten doen. Ik wacht rustig af.

Ik zet altijd mijn blauwe zak/ken 's morgens wanneer ik voor het eerst van de dag met m'n hond gaat wandelen. Echter de zakken worden meestal laat op de dag opgehaald, soms zelfs na 2 uur! Dus staan de zakken de hele dag langs de straat waar het vaak doelwit is voor honden, katten, vogels en dies meer!

Wat me het meest opvalt is dat in Nieuwerkerk maar 42% van de gezinnen het GFT scheidt terwijl dat in de andere dorpen 89% en 90% is. Voor GFT is de bak blijkbaar praktischer dan de zak.

Uitkomsten onderzoek "de bak of de zak?":

http://zuidplas.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=174&stuk...

De vervuiler betaald lijkt mij inderdaad een prima oplossing inclusief gratis toegang brengstation, dat is nu in Nieuwerkerk ook het geval met de blauwe zak en gratis pasje voor het brengstation.

De blauwe zak is inderdaad kwetsbaar, dieren trekken deze kapot en zoals al eerder vermeld ligt het vuil dan verspreid te wachten op de veegwagen ..... die eens in de maand een keer langs komt.
Ander nadeel is dat de blauwe zak al de avond voor de vuilophaaldag op straat gezet wordt, jawel het is verboden, maar dat is door rood rijden ook, 's winters is dat niet zo'n probleem, in de zomer leverd dat grote ergenis op, vooral als je dicht bij zo'n verzamelpunt woont.
"De zak" staat dan vaak 16 uur aan de straat, GFT staat er nog langer, wordt later opgehaald, dit is volgens mij de belangrijkste reden dat het niet gescheiden aangeboden wordt.

De container lijkt een goed alternatief, lijkt, in Apeldoorn was de ervaring dat de grijze voor restafval de oneven weken werd geleegd en de groene (GFT) de even weken. Voor de vissers onder ons een wereldoplossing, maden altijd vers beschikbaar, slakken in overvloed, allen die lucht die eruit komt als je de bak opend of ergo de buren gooien iets in "jouw" bak omdat die van hun al vol is.
Andere nadelen, slotje erop om vreemdvulling (ook leuk voor scrabble) te voorkomen, regelmatig schoonmaken, boete als deze te zwaar geladen is, blokkeren de straat, vooral als er een centrale verzamelplek is.

Schoonste oplossing is de ondergrondse container, pasje om te openen en een opening waar 1 afvalzak in past.
Pasgebruik wordt geregistreerd en een rekening volgt. Wil je geld besparen breng je de zak effe achter op de fiets (of in de auto) naar het brengstation, dan heb je tenminste een keuze.

Maar ja .... hoe controleer/voorkom je nu of/dat iemand restafval in een GFT container gooit ???

Daarnaast is het ophalen van papier ook een crime, ik snap wel dat je papier pas ophaald en bij de papierboer inleverd als het goed nat is ... deed ik vroeger ook ... prijs is per kilo ...
Alleen als het niet regent maar flinkt waait ligt het door heel Nieuwerkerk, zou toch mooi zijn als het aan de straat zetten afgeschaft werd. Breng (of laat) het even naar een papiercontainer, kleine moeite toch ?

Al vanaf de introductie van de blauwe zakken gebruiken wij een extra zak. De blauwe gemeentezakken (nee, niet de medewerkers met een borreltje achter hun kiezen) zijn vreselijk dun en scheuren bij het minste of geringste. Ook katten scheuren ze gemakkelijk kapot vanwege bijv. een karbonadebotje. Met een extra zak kun je veel meer kwijt in 1 zak (lekker aanstampen, die komo-zakken zijn zó sterk).

Bij jullie wordt het vuil dan niet zo vroeg opgehaald, maar bij ons rijdt de vuilniswagen echt al voor 8 uur de straat in. Vaak zelfs rond half 8 al!
Die blauwe zakken vind ik prima, ik baal alleen als ik weer een 10tje uit moet geven voor een rol... het vuil gaat in komo zakken en de blauwe jas gaat er "voor de sier" overheen want die is echt niet sterk genoeg.

Even off-topic:
Waar ik me steeds meer aan erger is dat mensen de auto's zo parkeren dat de vuilnismannen er (bijna) niet door kunnen rijden met de wagen.
Hulde aan de vuilnismannen die het elke keer weer lukt om met veel steken en draaien de straat in en uit te rijden zonder schade te maken.

Ik ben zeken een voorstander van ondergrondse(betaal)containers. Ze zijn schonen voor de omgeving dan al die blauwe zakken . Je kan en altijd je vuil in kwijt, als ze op tijd geleegd worden. Er zit ook nog een extra voordeel aan. Voor je je vuil dumpt moet je een betaalpas laten opladen bij een oplaadpunt, bv. het gemeentehuis. Iemand die illigaal, dus gratis, zijn vuil dumpt buiten de gemeente valt vanzelf door de mand.
In principe moet dat geen probleem zijn want niemand dumpt zijn afval toch illigaal Wink

Bij een appartement in hoogbouw lijkt me een ondergrondse container de enige reeele optie. Voor deze echter massaal in te voeren is het wel goed naar bestaande siuaties te kijken. Ik begrijp, dat de Bomenwijk niet onverdeeld gelukkig is. Ondergronds mag niet vol zitten zonder alternatief dichtbij, bij legen moet geen troep achter blijven en tegen vuilniszakken naast de (niet-volle of geblokkeerde) container moet direct opgetreden worden en snelle actie bij storingen.
Ik begrijp ook niet waarom er niet met een standaard (bank-) chipknip gewerkt wordt en opladen alleen bij raadshuis mogelijk is. We hebben al een aparte OV chipkaart (die niet goed beveiligd is), dus waarom rommelen met een eigen chip, terwijl er een standaard kaart met vele oplaadpunten bij de banken is.
Misschien is de ondergrondse te kostbaar in de laagbouw (huis met tuin) omgeving, daar lijkt de mini-container de voorkeur te hebben......
Hopelijk snel en gedegen keuzen maken en dan uitvoeren!
Thom

Hoe dan ook, de blauwe zakken lijken het nieuwe afvalbeleid niet te halen... Een meerderheid van inwoners van Zuidplas heeft daar geen probleem mee. Een keuze minder.....
Thom

Wie naar de HVN-wisselexpo in de bibliotheek kijkt, ziet de blauwe zak al met andere Oudheidkamerspullen in een vitrine liggen!
Het is in de tentoonstelling 'Rode wapenleeuw blijft' natuurlijk vooral, omdat de wapenleeuw en de tekst 'gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel' er in 2011 nog op prijken.
Smile
Terzijde: misschien is deze tijdelijke expo wel iets om op cyberspace op te reageren. In de Oudheidkamer doet men dat in een analoog gastenboek al....

@OmroepZuidplas: Blauwe vuilniszak Nieuwerkerk verdwijnt. College Zuidplas gaat voor minicontainers en ondergrondse containers. Omroep Zuidplas

Wij hebben hier bij de flats ondergrondse containers, ik vind het geweldig. Als je oplet wat je er in doet, kun je best veel kwijt. Het scheelt al zoveel dat we de gratis zakken voor plastic hebben.

Dus het afval gaat ondergronds! Laughing out loud

OZ: Onderzoek naar nieuw afvalbrengstation
"De gemeente Zuidplas gaat een onderzoek doen naar de mogelijkheden van een nieuw afvalbrengstation in de gemeente. Momenteel zijn er twee brengstations, een in Nieuwerkerk aan den IJssel en een in Zevenhuizen. Er wordt nu een onderzoek gestart of er mogelijkheden zijn om deze brengstations samen te voegen."

Je mag hopen, dat men (ook) onderzoekt of 1 van de bestaande brengstations uitgebreid kan worden om alles af te kunnen handelen.....

Ik ben vaste klant bij het brengstation in Nwk! Ideaal en ook leuk personeel en bereid om te helpen sjouwen! Wel sta ik regelmatig in de rij, dus uitbreiding zou inderdaad welkom zijn, zeker als eea samengevoegd wordt.

Met Marco ben ik het helemaal eens..

Het Kanaal 23-2-2011:

Blauwe zak al historie?

NadIJ - Op de HVN-wisselexpositie 'Rode wapenleeuw blijft' in de bibliotheek is alsnog een (lege) blauwe vuilniszak in een vitrine gelegd. Het in 2011 nog benutte opschrift 'gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel' en haar wapenleeuw (in zwart) werden bij nader inzien toch reeds als geschiedenis gezien. Na afloop van de expositie wordt de zak ook als object geregistreerd in de collectie van de HVN-Oudheidkamer.

@toon: Nieuwerkerk gaat toch juist het systeem van de containers van de andere dorpen overnemen, blauwe zak weg! Alleen op plaatsen waar dat niet kan, zoals bij hoogbouw, komen ondergrondse containers, die overigens Zevenhuizen ook al heeft. En er wordt een gedifferentieerd tarief ingevoerd, maar daar was de volledige gemeenteraad en grote meerderheid van alle inwoners voor.

Die ondergrondse containers staan er al , zijn al in gebruik van september vorig jaar en het is een goed systeem,( Ik woon in de bomenwijk)

Beste Toon

De gemeenteraad die de beslissing neemt betsaat uit vertegenwoordigers uit alle woonkernen. De opmerking dat Nieuwerkerk wil regeren is een beetje flauwekul. De vertegenwoordigers zijn gekozen door alle inwoners van de Zuidplas die de moeite hebben genomen om te gaan stemmen, ongeveer 50%. Misschien als alle inwoners die ``schijt`` hadden aan het feit dat zij mochten stemmen wel waren gaan stemmen, had de beslissing misschien wel heel anders uitgevallen. Jammer voor deze gemiste kans om invloed uit te oefenen op je eigen gemeenteraad

@ de laatste reageerders. Voor de duidelijkheid het college wil zoveel mogelijk naar ondergrondse containers. Alleen waar dat niet kan door ruimtegebrek of in de buitengebieden komen minicontainers. Maar iedereen gaat betalen naar aanbod. Wanneer je je minicontainer langs de weg zet wordt dat ook gescand. Groot voordeel van ondergrondse containers: je kunt je troep kwijt wanneer je wilt. Zie ook: http://www.lonradio.nl/actueel/view/nieuws/3304/

Het lijkt me dat het plaatsen van ondergrondse containers met een geintegreerd betaalsysteem tamelijk prijzig is.

Er is ook nog het niet zo heel duurzaamheidsgewijs verantwoorde geval dat je opeens, wat zal het zijn? 3000 grijze en 3000 groene rolcontainers uit Moordrecht alleen al? hebt af te voeren. Die zijn nog prima hoor, die containers.

Ik ben eigenlijk best gehecht aan die rolcontainers. Het is een goedwerkend systeem, met, afgezien van de enkele ijverige maar gierige ondernemer die op vrijdagmorgen in elke grijze container langs de weg een afvalzak van zijn bedrijf bijvoegt, geen problemen.

Is er nagedacht over de verminderde werkgelegenheid voor de vuilophaalbedrijven (ik neem aan - misschien onterecht - dat die ondergrondse containers minder arbeidsintensief zijn om te legen) en de bedrijven die elke week rolcontainers schoonmaken als de rolcontainers worden afgeschaft?

@Marien: heeft de gemeente al becijferd, wat het zou kosten om zo veel ondergronds te plaatsen? Als je mini-containers blijft gebruiken in buitengebieden, lijkt me het verstandiger nu eerst te investeren op locaties, waar mini-containers moeilijk gebruikt kunnen worden, zoals hoogbouw en huizen zonder ruimte buiten. Vervolgens de blauwe zak vervangen in Nieuwerkerk. Wat is de redenering om naar zo veel mogelijk ondergronds te gaan?

@Bob de B: de belasting en bijdrage per afvaleenheid zijn kostendekkend. Dus kosten van de containers, het betaalsysteem worden uiteindelijk hieruit, dus door de inwoners, betaald.

@toon: goed punt. In de discussie wordt vaak gefocust op restafval, maar je hebt ook plastic en gft, wat nu in Nieuwerkerk ook in speciale plastic zakken opgehaald wordt. Bij bijv. Hoogbouw zie je nu al heel weinig gft zakken (gft bij het restafval). Aparte ondergrondse containers lijkt erg kostbaar te worden en waar de kliko voor restafval niet werkt, werkt ook een groene bak voor gft niet. Blijven die dan in de huidige plastic zakken of groene bak waar het kan en voor de rest bij het restafval?

Beste Bob, het is de gemeente, die stelt, dat afvalbelasting kostendekkend moet zijn. Kosten van voorzieningen zoals containers, scan hardware/software, oplaadpunten, kliko's etc boek je als investeringen met een aantal jaren afschrijving leidend tot kosten per jaar. Voeg daar de jaarlijkse kosten dan heb je totale kosten. Natuurlijk is dat deels schattingen, maar die kun je bijstellen. En ja, dat zal vast niet 100% kloppen, zolang dat maar niet tot een groot tekort of overschot. En ja, als er een erg dure oplossing gekozen wordt, dan betaal je daar als inwoner de prijs voor.
Maar wat zijn de alternatieven? Blauwe zak werkt niet, een kliko kan alleen, waar je een buitenruimte hebt. Het zoe een grote kapitaalvernietiging zijn veel kliko's de komende 2 jaar te vervangen en kliko vermoedelijk goedkoper, dus wat mij betreft een kliko waar het kan en de rest ondergronds.
Mensen laten betalen per hoeveelheid (diftar) stimuleert afvalscheiden, dat heeft Nieuwerkerk aangetoond, dus dat door heel Zuidplas invoeren, lijkt me een goede keus.

@thde Ik heb vorige week dinsdag tijdens m'n lunch pauze de maandelijkse persbijeenkomst van de gemeente bezocht. Daar heeft de wethouder in 10 minuten iets verteld over het afvalbeleid. Daar is het nieuws item bij OZ op gebaseerd. Inmiddels staan alle stukken online. Het staat op de agenda voor de commissie BfB 9 maart.
@BobdeB De cijfers vind je hier http://www.zuidplas.nl/index.php?&mediumid=15&pagid=537&stukid=125
@riakuipers Dat schoonmaken van die containers alleen al is een goeie reden om de hele handel lekker onder de grond te stoppen. Scheelt veel echtelijke ruzies! Wink Het invoeren van het hele beleid gaat trouwens zeker twee jaar duren dus voorlopig heb je je container nog wel.

@Marien: bedankt! Ik zie in het Raadsvoorstel, dat B&W nog een aantal keuzes voorlegt met onder punt 1 met voorkeur voor zo veel mogelijk ondergronds, maar de Raad wel kan kiezen voor een mix. Overigens wordt gesteld, dat bestaande mini-containers toch aan vervanging toe zijn, dus dan is het punt kapitaalvernietiging niet aan de orde. GFT verdwijnt bij hoogbouw. Ik ga er gezien eerdere uitspraken van de Raad, dat diftar in ieder geval ingevoerd wordt.

Besluit afvalbeleid genomen: Raad kiest ondergronds en diftar voor inzameling restafval
In de raadsvergadering van 29 maart jongstleden is het besluit genomen om vanaf 2012 in heel Zuidplas een afvalstoffenheffing in te voeren op basis van een diftarsysteem en waar mogelijk ondergrondse containers te plaatsen in de komende jaren.

Dat afvalbeleid nog steeds tot discussies leidt is ook af te lezen onder het OZ video bericht Restafval Zuidplas gaat ondergronds en Twitter met dezelfde strekking. To diftar or not to diftar (leidt dat tot kostenstijging of niet) en voorstel om kleine verenigingen als gezin af te handelen, dus met pas, met aanbieden restafval (door verdwijnen gratis oranje afvalzak)

(Advertentie)