Clicky

Voorjaarsconcert Christelijk Gemengd Koor ‘Capelle’

Datum: 
zaterdag 10 juni 2017 - 20:00
Locatie: 
Dorpskerk, Kerklaan 2, Capelle a/d IJssel
Omschrijving: 

In het Nederlandstalige oratorium Jozef wordt het Bijbelse verhaal uit het oude testament over het leven van Jozef, de zoon van Jacob, gezongen en in de verbindende teksten verteld. Door de mooie muziek maar vooral ook door de goed gekozen treffende tekst is het luisteren een indrukwekkende beleving.

De rode draad in het leven van Jozef is Gods aanwezigheid in mooie én moeilijke tijden. God was met hem toen hij door zijn bloedeigen broers zo erg werd gehaat dat ze hem wilden vermoorden. En God was met hem toen hij als slaaf werd verkocht naar een vreemd en ver land, Egypte. Daar wordt zijn ellende nog groter als hij weerstand moet bieden tegen verleiding in het huis van zijn meester Potifar. Ook als hij jarenlang in de gevangenis zit, lezen we, als een steeds terugkerend refrein: “God was met hem”.

Net als toen behoren jaloezie, huiselijk geweld, verleiding tot overspel, gevangenschap en honger nog steeds tot de orde van de dag. En hoevelen van ons worstelen er niet met afwijzing, depressiviteit, uitzichtloze situaties, verdriet of eenzaamheid? Dit oratorium over het leven van Jozef zal veel herkenning oproepen. Maar hopelijk blijft het daar niet bij. In alle tegenspoed bleef Jozef zien op zijn Schepper. En belangrijker nog: zijn Schepper bleef zien op hem! En dat geldt niet alleen voor Jozef, maar voor iedereen.

Zijn leven valt uiteen in twee fasen: zijn verwerping en vernedering enerzijds en zijn verhoging anderzijds. Bij de eerste komst van Christus zien we ook vernedering terwijl Zijn tweede komst vol heerlijkheid zal zijn.

Groepen: