Clicky

Eindtijd Bijbelstudie door Frank Ouweneel

Datum: 
woensdag 14 februari 2018 - 19:30
Locatie: 
Evangelisch Centrum "Het Kruispunt", Goudmos 67a, 2914 AG te Nieuwerkerk aan den IJssel
Omschrijving: 

Eindtijd Bijbelstudie door Frank Ouweneel

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld. (2017-2018)

Schijnwerpers op de jaren 2017 en 2018 met het oog op de in de bijbel beschreven gebeurtenissen ondersteund door honderden indringende beamer-beelden zal worden stilgestaan bij de precisie waarmee de Bijbel over de actualiteit spreekt.

De wereldgebeurtenissen in de periode januari 2017 tot en met heden sluiten naadloos aan op de volgende passages uit de door God aan de profeet Daniel getoonde visioenen:

… ik zag een vierde dier, Het was afschrikkend en zag er geweldig sterk uit! Het verscheurde zijn voedsel met zijn grote ijzeren tanden en het overige vertrapte hij onder zijn poten. Het dier had tien horens. Terwijl ik op de horens lette, verscheen er plotseling een andere kleine hoorn tussen. Deze kleine hoorn had ogen, die leken op mensenogen en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg… (Daniel 7: 7 en 8 )

…toen ik om mij heen keek, zag ik een ram met twee horens aan de rivier staan. De ram stootte naar het westen, het noorden en het zuiden en niemand kon tegen hem standhouden of zijn slachtoffers redden. Hij deed wat hij wilde en werd erg groot. Terwijl ik geboeid toekeek, verscheen plotseling een geitenbok vanuit het westen. Hij bewoog zich zo snel oer de hele aarde voort dat zijn potten de grond zelfs niet raakten. De geitenbok werd trots en machtig, maar op het toppunt van zijn macht brak plotseling zijn grote hoorn af en op die plaats kwamen vier opvallende horens op. Zij waren gericht naar de vier windstreken. Een van hen, die klein begon, werd al gauw buitengewoon sterk. Hij viel het zuiden en het oosten aan en vocht ook tegen Israël. Deze visioenen hebben betrekking op de eindtijd en op de laatste gebeurtenis in de geschiedenis…. (Daniel 8: 3 t/m 5, 8, 9 e 17 en 19)

In het Licht van de Daniel-visioenen focust deze Beamer-Bijbelstudie op de volgende nieuwsfeiten van de afgelopen manden:

·         Donald Trump

·         Kim Jong-un

·         Amazon

·         Jeruzalem

·         Geheime genootschappen

·         De terreur-aanslagen in de buurlanden

·         Het naderende einde van Europa

·         Christen vervolging

·         De “treurende” en “wegkwijnende” aarde

·         ‘Een groot teken in de hemel’

·         Enzovoort, enzovoort

Daniel 7:27 proclameert dat er uitsluitend hoop en perspectief is in Jezus Christus: Het koningschap, de macht en de grootheid de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de allerhoogste: Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.

Hij Zelf bemoedigd ons in Openbaring 22:20 Ik kom spoedig.

·         Aanvang 19:30

·         In verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen: raadpleeg onze website www.frankouweneel.nl/agenda

Groepen: