Clicky

Verkiezingsdebat Duurzaamheid , Zorg en Integratie

Datum: 
donderdag 15 maart 2018 - 20:00
Locatie: 
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Omschrijving: 

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert de Raad van Kerken Gouda een verkiezingsdebat in De Veste. De titel van het debat is “Duurzaamheid, Zorg en Integratie in Gouda”. Er zijn drie onderwerpen aan de orde, die leven bij de inwoners van Gouda en waarover de gemeente ook daadwerkelijk zeggenschap heeft. Ieder onderwerp zal worden ingeleid door een kort statement aan de hand van een stelling. Dan gaan de lijsttrekkers in duo’s met elkaar en met de zaal debatteren.

Debatleider is Johan de Leeuw. Hij heeft een rijke Haagse politieke en ambtelijke ervaring. Om 19.30 uur gaat de deur open en staan de koffie en thee klaar. Het debat start om precies 20.00 uur. Om 22.15 uur wordt het debat afgesloten.

Daarna kunt u nog een drankje gebruiken. De debatten in 2014 en daarvoor trokken een volle zaal en waren een succes. “Wij doen ons best om er ook in 2018 wat moois van te maken door de kiezers in Gouda de gelegenheid te bieden zich goed te laten informeren voordat zij op woensdag 21 maart 2018 hun stem zullen uitbrengen. Komt allen naar De Veste. De onderwerpen zijn belangrijk voor U!”

Voor meer informatie zie www.rvkgouda.nl

Groepen: