Clicky

Afdeling Zuidplas Fietsersbond opgericht

Copyright Omroep Zuidplas
Onlangs is de afdeling Zuidplas van de Fietsersbond opgericht. Initiatiefnemer is Nieuwerkerker Tommy Bruggink.

De Fietsersbond is de landelijke organisatie die de belangen van fietsers behartigt en diverse acties onderneemt om het fietsen te promoten en veiliger te maken.

Lange tijd viel de afdeling Nieuwerkerk onder de afdeling Capelle, net zoals Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle onder Gouda vielen. De vorming van de nieuwe gemeente Zuidplas was een goede aanleiding om een afdeling Zuidplas op te richten. Tommy Bruggink (32 jaar) legde contact met Enno van Waardenberg van de afdeling Capelle, plaatste een ingezonden bericht in het ledenblad “De Transportfiets” en riep een eerste vergadering bijeen.

Allerlei activiteiten

Daar meldde zich een aantal enthousiastelingen en in maart werd de nieuwe afdeling een feit. Het bestuur wordt gevormd door Wilfried Pluim (voorzitter), Tommy Bruggink (secretaris) en Jos Kroon (penningmeester). Daarnaast zijn er circa 5-7 vrijwilligers die allerlei activiteiten willen organiseren. De nieuwe afdeling telt ongeveer 50 leden, uit alle kernen van de gemeente.

Overleg met de gemeente

Wilfried: “We zijn met een leuke groep mensen aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot een jaarplan 2010. Uiteraard is dit nog niet helemaal uitgewerkt, maar we kunnen wel een aantal activiteiten noemen waar de afdeling zich op gaat richten de komende tijd. Natuurlijk gaan we het wegennet in de gemeente onder de loep nemen. Er zijn hier en daar gevaarlijke situaties voor fietsers, zoals de verhoogde rioolputten in het fietspad langs de Burgemeester Vogelaarsingel in Nieuwerkerk. Maar ook de situatie bij de scholen verdient de nodige aandacht. Over dit soort zaken gaan we in overleg met de gemeente."

Heel Nederland Fietst! 

"Verder zullen wij, vanuit het oogpunt van de fietser, reacties geven op de grote en kleinere ruimtelijke plannen die de komende jaren op stapel staan. Denk aan de bereikbaarheid van het nieuwe sportcomplex de Kleine Vink en de plannen voor de inrichting van de Zuidplas. We zullen met Koninginnedag ook met een kraam in Nieuwerkerk staan om ons te presenteren en meer vrijwilligers te werven. En natuurlijk gaan we een bijdrage leveren aan de landelijke acties van de Fietsersbond, zoals Vriendelijk Verkeer en Heel Nederland Fietst! Tenslotte zullen we binnenkort ook een website openen, www.fietsersbond.nl/zuidplas, waarop mensen hun suggesties en problemen kunnen melden”.

Belangen van alle fietsers

Hoewel de bestuursleden in spé echte fietsliefhebbers zijn en jaarlijks, vooral op vakantie, de nodige kilometers afleggen, moet duidelijk zijn dat de Fietsersbond geen fietsclub is. De bond behartigt de belangen van alle fietsers. Voor de lokale afdeling Zuidplas gaat het dus met name om de zaken die binnen onze gemeente spelen.

Leden en vrijwilligers zijn welkom!

De nieuwe afdeling popelt om haar activiteiten te beginnen en wordt daarbij ondersteund door de professionals van het landelijk bureau van de bond in Utrecht. Wilfried: “Eigenlijk moeten er nog wel een paar actieve mensen bij die in Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle wonen. Dan hebben we een goede spreiding over de gemeente. Het lidmaatschap is slechts 26 euro per jaar. Daarvoor krijg je ook nog eens een fraaie set fietskaarten gratis!”.

Vrijwilligers en mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zich melden door een mailtjete sturen.