Clicky

Blog: Actieve informatieplicht voor iedereen!

Copyright Omroep Zuidplas
Omroep Zuidplas biedt aan iedere inwoner, vereniging of partij de mogelijkheid om een Blog te plaatsen. Mail uw schrijfsels naar info@omroepzuidplas.nl. Deze keer weer een van Ferry van Wijnen, fractievoorzitter van Trots op NL.
Vaker had ik het al over verschillen in informatieverstrekking van het college aan oppositie en coalitie in Zuidplas. Als het even ‘spannend’ werd stelde ik vast dat er vlak voor raadsvergaderingen coalitie overleggen zijn waar zelfs wethouders aansluiten. In de daaropvolgende raadsvergadering was dan duidelijk te merken dat er reeds afspraken gemaakt waren. Was een coalitiepartij nog zeer kritisch in de commissie, in de raadsvergadering is het dan opeens ‘een goede start’ van een bepaald onderwerp. Een keer gebruikten verschillende coalitiepartijen zelfs dezelfde bewoordingen. Hoe gênant. Vroeger overlegde men gewoon in het gemeentehuis en zag ik ze zitten. Nu vinden dit soort achterkamers vast elders plaats, ik ben echt niet zo naïef te denken dat het nu niet meer gebeurt. Maar ik blijf er tegen ageren, oppositie en coalitie dienen dezelfde informatiepositie te hebben om de volledige gemeenteraad haar controlerende en kaderstellende taak te laten uitvoeren. Lees bijvoorbeeld onderstaande publicatie van het Actieprogramma Lokaal Bestuur: http://actieprogrammalokaalbestuur.nl/vraag_9_bestaat_er_een_verschil_in... Het zou toch goed zijn als ons betrouwbare en transparante college zich ook aan deze handreiking zou committeren. Helaas bleek afgelopen week weer eens het tegenovergestelde. Woensdagavond zag ik voor de commissievergadering opeens verschillende fractievoorzitters op het gemeentehuis. Desgevraagd werd wat vaag gedaan over de reden van hun aanwezigheid. Later vernam ik uit zeer betrouwbare bron waarom zij er waren: er had spoorslags coalitieoverleg (overigens zonder wethouders!) plaatsgevonden over de financiële positie van de gemeente. Aanleiding waren de uitkomsten van de 2 daagse ‘heisessie’ van het college, waar burgemeester en wethouders zeer intensief over de begroting zou hebben gesproken. Deze uitkomsten waren blijkbaar zo schokkend dat de coalitie snel bijeen moest komen om de strategie te bepalen voor de komende zware maanden. Nu kleur ik dit natuurlijk een beetje makkelijk in, maar waarom zouden ze anders zo vaag doen over een coalitieoverleg? En welke informatie is er vanuit het college (of deel daarvan) gedeeld met (één van) de coalitiepartijen? En waarom weet de oppositie formeel nog van niks? Daarom een herhaalde oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas: informeer de Raad (coalitie en oppositie) in gelijke mate! Ik zie daarom de informatie die afgelopen week met de coalitie gedeeld is graag tegemoet…