Clicky

Live-blog: raadsvergadering 27 september 2011

Copyright Omroep Zuidplas
Omroep Zuidplas deed via radio en internet verslag van de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. De vergadering begon om 20.00 uur.

Omroep Zuidplas deed gisterenavond live verslag van de raadsvergadering in het raadhuis van Nieuwerkerk. De vergadering begon om 20.00 uur. Omroep Zuidplas zond de vergadering integraal uit (via onze radiofrequenties en het internet). Op deze pagina hield de redactie van Omroep Zuidplas een 'live-blog' bij.

De agenda van de raadsvergadering is te vinden op de website van de gemeente.


 vergadering geschorst tot woensdagavond

23.56

De wethouder geeft aan dat er toezeggingen zijn van ProRail. Dit staat echter nog niet op papier. Omdat er morgenavond verder vergaderd moet worden kan er dan ook een beslissing genomen worden, zodat de toezeggingen dan wel op papier staan. Financiële voetangels zijn klemmen volgens CU/SGP. Men blijft twijfels hebben over de planning. CU/SGP wil dat het risico van acht ton duidelijk wordt opgenomen in de begroting.Er tekent zich wel een meerderheid af om voor het convenant te stemmen. Er wordt eind oktober met de belanghebbenden van vooral de Tweede Tochtweg overlegd. Het zal dan gaan over de inpassing van het tracé. Er is echter geen ruimte meer voor grote aanpassingen.

23.30

Het college heeft duidelijk gemaakt dat het hoge landbouwverkeer mogelijk blijft, ook na het sluiten van de spoorwegovergangen. CDA’er Roeland de Graaff had hiervoor expliciet aandacht gevraagd. Bij veel raadsleden blijken er toch nog grote vraagtekens over de exacte risico’s bij het convenant.

23.20

Aart Slobbe wijst op de nog steeds bestaande risico’s van het plandeel voor de ontsluiting van de Tweede Tochtweg. De planning zou helemaal niet haalbaar zijn. De communicatie met bewoners en betrokkenen is niet netjes geweest.

23.18

Als laatste agendapunt deze avond behandelt de gemeenteraad het convenant tussen ProRail en de gemeente Zuidplas. Deze afspraken moeten er voor zorgen dat er geen enkele spoorwegovergang in de gemeente Zuidplas meer is. De SP gaat niet akkoord met het plandeel dat er voor zorgt dat er een nieuwe weg komt langs de twee scoutingverenigingen.

23.14

Wethouder stelt dat hij maatwerk oplossingen biedt aan ondernemers die ruimte voor een bedrijf nodig hebben. Dit in afwachting van de aanleg van een nieuw bedrijfsterrein.

23.08

Naast dat er veel grappen worden gemaakt, wordt er gesproken over de risico’s.Trots op Nederland hamert regelmatig op de risico’s van bestemmingsplannen. Daar zou te weinig aandacht voor zijn. Veel raadsleden vallen ToNL hierop aan. Van Wijnen stelt dat hij tegen de plannen gestemd zou hebben. Volgens andere raadsleden kan je dat niet zomaar zeggen. Trots op Nederland was nog niet politiek actief in de tijd dat er besloten is over de bestemmingsplannen. Veel andere huidige raadsleden waren wel actief.

23.00

Mogens Domela Nieuwenhuis (PvdA) vraagt zich af waarom ToNL en SP in mineur reageren. Door de uitspraak van de Raad van State is het nu ook mogelijk om plannen aan te passen aan de veranderde economische aanpassingen. Wethouder Hazelebach wil applaudisseren nadat oppositiepartij GBZ aangeeft dat niet het college de bestemmingsplannen heeft aangenomen, maar dat de drie gemeenteraden vóór het ontstaan van Zuidplas dat hebben gedaan.

22.55

Trots op Nederland dient geen afkeuringsmotie in. Trots roept de wethouder op om andersom te denken en daardoor meer aandacht te hebben voor de ondernemers en betrokkenen. SP blijft bij de vraag omtrent duidelijkheid over financiële gevolgen.

22.50

Wethouder Van der Torn beantwoordt vragen van raadsleden. Er zijn tot 2009 gesprekken met de varkenshouder geweest, daarna had de varkenshouder geen behoefte aan verdere gesprekken met de grondbank, aldus de wethouder. Het is het goed recht van de ondernemer geweest om de geurcirkel bij de Raad van State aan te voeren. De wethouder is blij dat een aantal voor hem belangrijke zaken wel door kan gaan. Het gaat onder andere om een aantal bedrijventerreinen die nog steeds hard nodig zouden zijn. Er zijn verschillende bedrijven die nu in de Zuidplasregio actief zijn en hier willen blijven en door willen groeien. Zuidplas zal in het verdere traject samen met de oorspronkelijke partners moeten gaan. Het is voor geen enkele partner mogelijk om uit de gezamenlijke plannen te stappen. De wethouder geeft aan het einde van zijn lange betoog aan dat er informatie voor ondernemers komt. Voor 1 november is er een uitnodiging hiervoor.

22.30

CDA wil aandacht voor zaken die wél kunnen na de uitspraak van de Raad van State. Bijvoorbeeld ruimte voor bedrijven. Ooit werd er gezegd dat op 1 januari 2010 de zandauto’s zouden rijden. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. Het CDA wil weten wanneer die zandauto’s nu eindelijk gaan rijden.

22.18

Er wordt nog steeds gepraat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de plannen in de Zuidplaspolder. Er is inmiddels veel informatie over gedeeld, bijvoorbeeld tijdens een informatie-avond op 30 augustus. Vanavond wordt er voor het eerst politiek inhoudelijk over de plannen gesproken. Gemeentebelangen Zuidplas wijst er op dat het niet alleen om plannen van Zuidplas gaat. Het zijn ook plannen van het Rijk en de provincie. GBZ vraagt aandacht om de plannen die doorgaan in evenwicht te laten zijn. Niet bijvoorbeeld alleen de glastuinbouw door laten gaan en de woningbouw laten zitten.

22.10

CU/SGP vraagt zich af wat de uitspraken voor gevolg hebben. Denk hierbij aan onderzekerheid voor ondernemers. De partijen wil op korte termijn duidelijkheid voor mensen die onder de WVG zitten. Er zijn echter ook mogelijkheden om de plannen minder ambitieus wel tot uitvoering te brengen. Men roept op om ook het slechte nieuws over bijvoorbeeld de financiële gevolgen eerlijk te communiceren.

22.00

ToNL-fractievoorzitter Ferry van Wijnen doet een oproep tot transparantie rondom de plannen in de Zuidplaspolder. Hij wil duidelijke communicatie richting ondernemers die te maken hebben met de plannen in de Zuidplaspolder. Hij vindt het asociaal dat er niet gecommuniceerd wordt. Van Wijnen vraagt zich af of er ooit onderzocht is of verplaatsing van de varkenshouderij mogelijk is. Trots op Nederland overweegt een motie van wantrouwen of afkeuring richting de wethouder.

De SP wil duidelijk hebben wat de financiële gevolgen voor Zuidplas zijn van de uitspraak van de Raad van State. Dit moet gewoon openbaar beschikbaar zijn, aldus de SP bij monde van André Muller. De VVD wil niet te veel terugkijken maar vooral vooruitkijken.

Burgemeester Kats roept op om het taalgebruik een beetje netjes te houden.

21.50De raad neemt unaniem een motie aan van ChristenUnie/SGP over grafrust in de gemeente Zuidplas. Door de motie kunnen nabestaanden kiezen voor een periode van 15 jaar voor een algemeen (huur)graf.
21.40De raad neemt met een hamerklap een flink aantal besluiten. Hiermee wordt onder andere na een jarenlange discussie een bestemmingsplan vastgesteld om de bouw van een nieuwe Hornbach mogelijk te maken aan de Hoofdweg in Nieuwerkerk. Ook is het bestemmingsplan Kleine Vink gerepareerd. Dit was nodig na een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State wilde meer onderzoek naar de geluidsbelasting voor woonhuizen in de buurt van het nieuwe sportpark. Dat blijkt voor een woning een mogelijk probleem. Dat probleem wordt nu met maatwerk opgelost.
Alle hamerstukken zijn aangenomen, behalve een stuk over de afschrijving van scholen: ChristenUnie/SGP vindt 50 jaar te lang.
21:25

Marnix de Romph wil een brief richting de provincie sturen waarin het standpunt van Zuidplas nogmaals duidelijk wordt gemaakt. Burgemeester Kats twijfelt of er binnen de provincie Zuid-Holland nog wel een eenduidig beleid is als het gaat om de fusie tussen Gouda en Waddinxveen. De burgemeester gaat akkoord met het voorstel om een brief op te stellen die namens de raad wordt verstuurd. Dit wordt verder overlegd met de fractievoorzitters.

21:20

In het vragenhalfuurtje wordt stilgestaan bij de fusiebesprekingen tussen Waddinxveen en Gouda. Burgemeester Gert-Jan Kats legt nogmaals uit dat Zuidplas niet bij fusiebesprekingen tussen Gouda en Waddinxveen betrokken is en betrokken wil worden. Gemeentebelangen Zuidplas heeft vragen gesteld over dit onderwerp.

GBZ-raadslid Zijderhand wil eerder dan pers ingelicht worden. Dit ligt volgens burgemeester Kats echter niet altijd in de macht van de gemeente Zuidplas, omdat ook de provincie persberichten stuurt. Het persbericht van de provincie is bij een aantal media echter verkeerd uitgelegd. Zijderhand wil toch niet meer verrast worden. "Het is toch het spelletje van de commissaris van de Koningin, de heer Franssen," aldus het raadslid uit Moerkapelle.

21:10

Inwoners van Zuidplas kunnen vanaf oktober weer op diverse plaatsen lege plasticzakken ophalen voor de inzameling van plastic. De gemeente stopt met het bezorgen van deze zakken aan huis. De SP had een motie voorbereid over dit onderwerp. Het zag er naar uit dat deze motie raadsbreed gesteund zou worden. Vandaag kwam wethouder Hazelebach echter met nieuwe informatie. In de maanden juli en augustus is het aantal te bezorgen zakken enorm gestegen. Het gaat om inmiddels meer dan 500 adressen per maand. Inwoners kunnen de zakken afhalen bij de milieustraten in Zevenhuizen en Nieuwerkerk, het raadhuis en het VVV-kantoor in Moordrecht. Bij het afhalen wordt wel geregistreerd wie de zakken komt ophalen.

Telefonische- en webaanvragen worden vanaf oktober geattendeerd op de afhaalpunten. De bezorgservice wordt hierdoor geleidelijk afgebouwd tot 01 januari 2012. Vanaf januari 2012 worden de zakken niet meer via de bezorgservice gedistributeerd.

Een tabel van wethouder Hazelebach uit zijn infonota (aan de raad) over de plastic zakken. Tabel geeft het totaal aantal aanvragen van plastic zakken in 2011 aan:

20.00De vergadering is begonnen. In het eerste uur zal Dilian Ritmeester afscheid nemen als burgemeester van de kindergemeenteraad, Charlotte Knop, de nieuwe kinderburgemeester, zal worden geïntroduceerd.
 De nieuwe ambtsketen van de burgemeester van Zuidplas.
 Ook de kinderraad is aanwezig bij de raadsvergadering.
 Vicevoorzitter Will overhandigt het nieuwe gemeentewapen. Het is ontwerp drie geworden.
 

De nieuwe kinderburgemeester is beëdigd: Charlotte Knop.