Clicky

Bezuinigingen Zuidplas niet zonder gevolgen

Copyright Omroep Zuidplas
Het voltallige college van B&W in Zuidplas heeft maandagmorgen een toelichting gegeven aan de lokale en regionale media op de begrotings- en bezuinigingsplannen voor de gemeente Zuidplas.

De financiële plannen voor de gemeente Zuidplas zijn ruim opgezet zodat de gemeenteraadsleden, die uiteindelijk moet beslissen, nog keuzemogelijkheden hebben. Het college wil graag dat de raad kiest voor ruime ombuigingen zodat er ruimte ontstaat om toekomstige tegenvallers op te vangen. Het pakket aan extra maatregelen heeft een omvang van 2,8 miljoen. Er is minimaal 1,9 miljoen aan ombuigingen nodig voor een sluitende begroting. Een stijging van de OZB met 10 procent levert 6 a 7 ton op. Dit kost de gemiddelde huiseigenaar zo’n 40 euro per jaar. Wanneer de raad er voor kiest om bijvoorbeeld de OZB niet met 10 procent te laten stijgen is er op termijn een sluitende begroting maar minder ruimte voor extra tegenvallers. Die tegenvallers zijn echter wel waarschijnlijk omdat er de komende jaren veel regelgeving veranderd en er steeds meer taken van de landelijke overheid naar de plaatselijke overheid worden overgeheveld.

Verder snijden in de gemeentelijke organisatie is echt niet mogelijk. De helft van de totale 10 miljoen aan bezuinigingen komt uit die organisatie. Op de 285 fulltime arbeidsplaatsen zijn er vorig jaar al 20 niet meer ingevuld. Ook zijn afdelingsbudgetten enorm gekort. Wanneer de verschillende gemeenten niet gefuseerd zouden zijn tot Zuidplas zou het bezuinigingsleed veel groter zijn geweest. In de nieuwste plannen wordt ook het schoonmaken van het gemeentehuis met een halve ton gekort. Ambtenaren moeten vanaf volgend jaar hun werkplek zelf bijhouden. Ook wordt er bezuinigd op de kerstpakketten.

Burgemeester Gert-Jan Kats vindt het jammer dat er soms ongenuanceerd gereageerd wordt op de bezuinigingsplannen. Alsof men denkt dat het de ambtenaren in het gemeentehuis niet aan het hart zou gaan dat er voor sommige taken echt geen geld meer is.

Veranderingen zijn nu echter wel nodig. Maar door gebruik te maken van moderne middelen kunnen er ook meer dingen mogelijk zijn. Sommige zaken verlopen nog alsof het 1980 is, daar moeten samen met burgers mogelijkheden zijn, aldus de burgervader.

De gepresenteerde begroting en de gemeentelijke takendiscussie heeft flinke maatschappelijke gevolgen. Zo wordt het trouwen in de gemeente Zuidplas 20 procent duurder en worden veel taken terug gebracht naar het wettelijk minimum. Speelattributen in de 144 gemeentelijke speeltuintjes zullen bijvoorbeeld bij een defect niet meer vervangen worden. Ook wordt er veel minder geld uitgegeven aan het onderhoud van slootkanten.

Ook het huwelijkstoerisme wordt ingeperkt. Nu is het nog mogelijk om op sommige momenten een volledig gratis ceremonie plaats te laten vinden in de raadzaal van Zuidplas. Momenteel wordt daar zo’n 40 tot 50 keer per jaar gebruik van gemaakt. Vanaf volgend jaar worden de gratis huwelijken versoberd.

Het college wil echter wel de basisvoorzieningen in alle dorpen zoveel mogelijk beschikbaar houden. Er zijn bijvoorbeeld in de plannen geen gevolgen voor de plaatselijke zwembaden.

Wel zal er nagedacht moeten worden of sommige dingen niet anders en goedkoper kunnen waarbij de voorziening wel in takt blijft. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het bibliotheekwerk. Wanneer er gebruik gemaakt kan worden van nieuwe en moderne mogelijkheden is er soms meer mogelijk met minder geld.

Het college wil absoluut niet snijden in de gemeentelijke bikers. Veiligheid blijft een belangrijk speerpunt in Zuidplas. Het onlangs vastgestelde veiligheidsplan moet gewoon uitgevoerd worden. Ook het jeugdwerk en de muziekschool blijven buiten de 20% korting die al bekend is verder buitenschot.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Zuidplas moeten beslissen over alle ingrepen. Vanavond is er een informatieavond voor de raadsleden. Op 24 oktober is er een inspraakavond voor inwoners en organisaties. Op 1 en 3 november moet de raad uiteindelijk beslissen over alle plannen.

Tweets met zuidplas begroting en 2012. OZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud.