Clicky

Bestemmingsplan dorpskern Moerkapelle door naar raad

Copyright Omroep Zuidplas
Het nieuwe bestemmingplan voor de dorpskern Moekapelle is met een maand vertraging rijp voor behandeling in de gemeenteraad. Dinsdagavond werd er uitgebreid over het bestemmingsplan gesproken in een commissievergadering.
Vorige maand werd het bestemmingsplan nog terug naar de tekentafel gestuurd omdat CDA commissielid dhr. Jansen een flink aantal technische fouten in het document had gevonden. Dinsdagavond besloot een meerderheid van de commissie dat het stuk door mocht naar de eerst volgende raadsvergadering. Opvallend is het relatief lage aantal zienswijzen die zijn ingediend over het plan. Slechts negen belanghebbende hebben gereageerd toen het ontwerpplan ter inzage lag. Terwijl bijna de complete dorpskern van Moerkapelle onder het aangepaste plan valt. Een van de indieners was te laat met het inleveren van de zienswijze en had het stuk nog naar de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle gestuurt. De zienswijze is niet meer officieel meegenomen maar er is wel een gesprek met de indiener geweest waardoor er een andere oplossing is gevonden. Voordat de gemeenteraad het plan behandeld zal de wethouder nog een aantal schriftelijke vragen beantwoorden. Onder andere over de omschrijving van een machinefabriek in Moerkapelle.