Clicky

Muziekonderwijs in Zuidplas in een organisatie

Copyright Omroep Zuidplas

Zuidplas krijgt een instelling die zich gaat bezighouden met muziekonderwijs. De instelling gaat werken onder de naam MOZart. Dat is besloten door de vier huidige instellingen.

Aanleiding voor de bundeling van krachten door de Nieuwerkerkse Muziekschool, De Zeven Muzen, De Kleine Trompetter (beide in Zevenhuizen) en Kunst na den Arbeid  (Moordrecht) zijn de forse bezuinigingen op subsidies voor muziekeducatie van de gemeente Zuidplas. Bovendien wenst de Gemeente nog maar met één partner te maken te  hebben die de ‘basisvoorziening muziekonderwijs’ mag aanbieden. Aldus meldden de gezamelijke organisaties in een persbericht.

Onlangs is aan de Wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling - Jan Verbeek - een rapport aangeboden waarin de samenwerkende muziekinstellingen de contouren schetsen van de nieuwe organisatie. MOZart kiest als belangrijk uitgangspunt dat het huidige aanbod aan muzieklessen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. Ook zullen de muzieklessen waar mogelijk op dezelfde locaties in de dorpen worden gegeven. Daarmee is ook de vitaliteit van de dorpen gediend.

Ondanks de bezuinigingen willen de partners door samenwerking de kwaliteit van de opleiding verder verhogen en activiteiten blijven ontplooien die met muziek en dans te maken hebben, onder meer voor het reguliere onderwijs en BRAinS. 

Het samenvoegen van muziekopleidingen biedt ook nieuwe kansen voor samenspel en bijdrage aan muzikale evenementen in Zuidplas in samenwerking met de muziekverenigingen. Ook zullen muziekverenigingen hun leden bij MOZart muzieklessen kunnen laten geven op basis van samenwerkingscontracten.

Streefdatum voor de start van de nieuwe organisatie: 1 september 2012.