Clicky

Live-blog: raadsvergadering 14 februari 2012

Copyright Omroep Zuidplas

14 februari vond in de raadszaal een gemeenteraadsvergadering plaats. Omroep Zuidplas zendt de vergadering live uit en doet verslag via dit live-blog.

De vergadering begon om 20.00 uur. Op deze pagina vindt u een live-blog gemaakt door de redactie van Omroep Zuidplas. Door problemen met een nieuwe geluidsinstallatie is het eerste deel van de vergadering niet te horen geweest. Na afloop heeft verslaggever Marien Mulder met wethouder Bosman een aantal zaken op een rij gezet. U vindt dit gesprek woensdag onderaan deze blog.

Meetwitteren over de Zuidplas-politiek kan met de hashtag #raadzuidplas!

De agenda voor deze avond is te bekijken via de website van de gemeente Zuidplas.


20.50
De voorzitter sluit de vergadering.

20.48
De VVD voelt veel voor een knop op de website van de gemeente waaronder alle informatie beschikbaar is. De wethouder stelt dat de basis van de informatie op vier A4'tjes kunnen.
Het college zegt toe zoveel mogelijk met de motie te willen doen. De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
 De burgemeester deelt mee dat er gewerkt wordt aan een nieuwe cq aangepaste website van de gemeente Zuidplas. Deze motie wordt hierin ook meegenomen. Na twee jaar een nieuwe gemeente blijken een aantal verbeteringen op de gemeentelijk site nodig. Dit moet eind dit jaar zichtbaar worden op zuidplas.nl.

20.43
D66 komt met een motie vreemd aan de dag. Het gaat om een verzoek om met ingang van 2012 de verleende subsidies bekend te maken via een publicatie. Het gaat dan om informatie over het doel van een subisidie en de reden waarom er een subsidie verleend wordt.
Dit raakt het beleidsterrein van wethouder Verbeek. De wethouder stelt dat alle gevraagde informatie al op de website van de gemeente staat. Het gaat om heel veel informatie. Dit gaat om de standaard subsidies. Er is een plafond door de raad vastgesteld. Daardoor kunnen er in de loop van het jaar nog meer subsidies worden verstrekt.

20.37
Cu-Sgp komt met een stemverklaring over het Begroting en Ondernemingsplan Promen 2011. Omdat de wethouder excuus heeft gemaakt over de ontstane situatie. Het gaat onder andere om het feit dat de begroting al is vastgesteld voordat de raad een mening heeft kunnen geven. Ook Trots geeft hier een stemverklaring over af. Alle overige hamerstukken zijn ook aangenomen.

20.33
D66 komt met een motie vreemd aan de dag. Oftewel een motie over een niet geagendeerd punt. Er worden stemverklaringen aangekondigd over agendapunt acht:  Begroting en Ondernemingsplan Promen 2011.

GBZ heeft vragen gesteld over een specifieke locatie op de Rottedijk. Dit wordt later in een commissievergadering verder behandeld.

Discussie gaat over de worsteling tussen openbaarheid en geheim. College zou ook meer informatie willen verstrekken. Echter openbaarheid kan ook de belangen van de gemeente schaden. De avond op 6 maart wordt deels openbaar.
De VVD stelt wel dat wanneer er een afspraak is om iets geheim te houden dit ook zo moet blijven. Het lijkt nu alsof partijen die geen vragen stellen geen openheid willen. Dit is echter niet het geval. De VVD wil zich aan de gemaakte afspreken houden totdat anders besloten wordt. Dit onderwerp krijgt dus een vervolg op 6 maart.

Inmiddels is audioverbinding tussen de studio en de raadszaal, dus de vergadering is tevens via de stream en radio te volgen.

Er is een nieuwe geluidsinstallatie aangelegd. Hierdoor heeft Omroep Zuidplas een probleem met het geluid.

Er is 6 maart een besloten vergadering gepland. Het voorstel is om deze bijeenkomst deels openbaar te maken. Er wordt de komende weken gekeken welke informatie openbaar kan worden.

Wethouder Bosman gaat in op de vragen over de Zuidplaspolder. Hij stelt dat de pers is uitgenodigd voor de Raads- en Statenbijeenkomst van vorige week. Omroep Zuidplas heeft hier echter geen uitnodiging voor gehad.

GBZ heeft vragen over bouwen in de Tweemanspolder. D66 en Trots over openbaarheid in de Zuidplaspolder. Vragen van Trots over de nieuwste ontwikkelingen in de Ambonwijk zijn te laat ingediend.

 De raadsvergadering op 14 februari is de eerste in de gemeente Zuidplas. Vorig jaar op 20 december was de vorige. Ondanks dat januari is overgeslagen is de agenda beperkt van lengte. Slechts 7 hamerstukken staan vooralsnog op de agenda. Naast de hamerstukken zijn er echter ook mondelinge vragen ingediend. Dit is gebeurd door de fractie van Trots op Nederland, D66 en GBZ.

De vergadering begint om 20.00 uur

20.00

Burgemeester Kats zal de vergadering om 20.00 uur openen.