Clicky

Mogelijke vleermuizen zorgen voor vertraging in Ambonwijk

Copyright Omroep Zuidplas
De renovatie van de Ambonwijk in Moordrecht loopt vertraging op. Oorzaak is de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Werkzaamheden aan de daken van de woningen is stilgelegd.

Bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een melding binnengekomen dat er vleermuizen aanwezig zijn in de dakgoot van een woning in de Ambonwijk. De daken van de Ambonwijk worden op dit moment gerenoveerd. 

Het ministerie heeft de gemeente een handhavingsmelding toegezonden, omdat de aanwezigheid van vleermuizen volgens het ministerie niet kan worden uitgesloten. Tegen deze handhavingsmelding heeft de gemeente op 20 december 2011 een zienswijze ingediend. In 2010 heeft bureau Bouwhulp namelijk bij alle 140 woningen een schouw gedaan. Op basis van de inspecties en gesprekken met de huurders/bewoners tijdens het onderzoek, bestond er geen indicatie dat er onder de daken of dakoverstekken vleermuizen aanwezig waren.

Tot nu toe heeft de aannemer de dakplaten van 35  woningen verwijderd. Bij deze blokken zijn zowel onder de dakplaten als binnen de dakconstructie geen vleermuizen aangetroffen. Het ministerie heeft inmiddels laten weten dat zij de zienswijze van de gemeente onvoldoende vindt.

Vooruitlopend op mogelijke vervolgonderzoeken heeft de Milieudienst Midden Holland op het verzoek van de gemeente op 23 december 2011 een Quick Scan uitgevoerd. De milieudienst geeft aan dat het niet kan worden uitgesloten dat er vleermuizen aanwezig zijn. Dit is een eerste inschatting gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van de gebouwen.

De gemeente heeft op zeer korte termijn met het ministerie overleg om de vertraging in de renovatie en de gevolgen daarvan voor de bewoners tot een minimum te beperken. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden voor een vrijstelling of andere oplossingen zijn.

Meer informatie over vleermuizen en bron foto: vleermuis.net