Clicky

College Zuidplas niet zuinig op historische gebouwen

Copyright Omroep Zuidplas

Het College van B&W in de gemeente Zuidplas is niet zuinig op historische gebouwen in de gemeente. Dat is op te maken uit verschillende besluiten die het college onlangs heeft genomen.

In Moordrecht heeft het college tegen alle adviezen in besloten om toestemming te geven voor de sloop van een Rijksmonument. Het gaat om een gebouw naast de dorpskerk in het historische en rijksbeschermd centrum van Moordrecht. Opvallend is dat het besluit ook tegen het ambtelijk advies in gaat. Het gebouw verkeert in slechte staat van onderhoud maar volgens de lokale monumentencommissie is het ook weer niet zo slecht dat sloop de enige oplossing is. Aan de buitenzijde van het pand is te zien dat de noklijn nog in rechte staat verkeert. Dit is vaak een indicatie van de staat van het pand. De plaatselijke kerk heeft interesse om op de plaats van het rijksmonument een verenigingsgebouw te bouwen. Exacte plannen zijn echter nog niet bekend. Het CDA heeft vragen gesteld over de reden en onderbouwing van het afwijkend besluit. Het College heeft het afwijkende besluit niet onderbouwd.

Naast de kwestie van het rijksmonument in Moordrecht wil het college ook af van de gemeentelijke monumentenlijst in Moerkapelle en Zevenhuizen. Over dit onderwerp worden al lange tijd discussies gevoerd. Dit voorjaar werd tijdens een speciale discussieavond over het gemeentelijk monumentenbeleid duidelijk dat de meningen verdeeld zijn onder de bezitters van gemeentelijke monumenten in de twee dorpen. Een deel van de eigenaren wil van de lijst maar er zijn ook eigenaren die baat hebben bij de gemeentelijke monumentenstatus omdat ze bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hypotheek waardoor het onderhoud betaalbaar blijft. In Moerkapelle en Zevenhuizen is pas sinds 2004 sprake van een gemeentelijke monumentenlijst. Nieuwerkerk is nooit verder gekomen dan een conceptlijst en Moordrecht heeft alleen een beschermd dorpsgezicht.

Het is niet duidelijk wat het stoppen met de gemeentelijke monumentenlijst voor gevolgen heeft voor de mensen die gebruik maken van de speciale hypotheekregeling.

Adri den Boer, voorzitter van de monumenten commissie in Zuidplas, is teleurgesteld met het voornemen. De commissie heeft het voornemen onlangs van het college ontvangen en heeft hierop nogmaals een advies (pdf) gegeven. Begin oktober staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.

Foto links boven: Het vervallen Rijksmonument in Moordrecht (Bernie Putters). Foto rechts: Voormalig wethouder Zijderhand, nu raadslid, bevestigt een bordje aan een gemeentelijk monument. Beluister een gesprek met Adri den Boer, uitgezonden op zaterdag 14 september (Monumentendag):