Clicky

Handtekening gezet: Ouderinitiatief De Zuidplas op locatie de Rank Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft met Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas, Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen Projectontwikkeling een overeenkomst gesloten voor de huisvesting van jongeren met een verstandelijke beperking of jongeren met meervoudige beperkingen.

Het college geeft hiermee uitvoering aan de unaniem door de raad aangenomen motie van februari 2014. De overeenkomst werd op 13 juli 2015 mede door wethouder Jan Hordijk ondertekend: “Het is mooi dat we hier twee doelen kunnen dienen: zowel een voorziening voor jongeren  die dat echt nodig hebben, als ook een goede invulling van de vrijvallende plek van de basisschool De Rank.”

In Moordrecht wordt gebouwd aan een nieuwe brede school. Als de huidige scholen naar hun nieuwe pand zijn verhuisd, moet een nieuwe bestemming gezocht worden voor de oude locaties van de scholen. Gezien de kenmerken van de locaties ligt woningbouw voor de hand. Hiernaast speelt al lange tijd de ambitie van de Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas om een zorgvoorziening te realiseren waar jongeren met een beperking kunnen wonen en de zorg kunnen ontvangen die de ouders wenselijk vinden. Voor de financiële haalbaarheid van het project is tevens de locatie St. Jozef in de ontwikkeling betrokken.

Het project voorziet in de bouw van 15 appartementen voor particuliere verkoop en 19 appartementen met bijbehorende voorzieningen voor het Ouderinitiatief op locatie De Rank. Op locatie St. Jozef zijn 12 rijwoningen voor de particuliere verkoop voorzien.

Partijen hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de stedenbouwkundige invulling van de locaties De Rank en St. Jozef. Gemeente en ontwikkelende bouwer Van Wijnen hebben op hoofdlijnen overeenstemming over de (financiële) voorwaarden van de ontwikkeling van beide locaties. Elly Hoogeveen, voorzitter van de Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas: “Het is voor ons prettig dat Woonpartners Midden-Holland optreedt als verhuurder voor de huisvesting van onze stichting.”

De 19 jonge toekomstige bewoners zien hiermee hun droom dichterbij komen. Sylvana (één van de toekomstige bewoners) zegt hierover: “Graag wil ik in de gemeente Zuidplas blijven wonen, dicht bij mijn ouders en broer zodat ze me makkelijk kunnen komen ophalen als er een verjaardag is of als ze iets lekkers eten of gewoon zomaar. Eens hoop ik begeleid te gaan wonen, omdat ik daar nu wel aan toe ben gezien mijn leeftijd van 23 jaar. Voor mijn ouders zal dat ook fijn zijn want het wordt steeds zwaarder voor ze.” Sylvana is verstandelijk beperkt en heeft een vorm van autisme. Haar werk op het activiteitencentrum bestaat uit boodschappen doen voor alle groepen, lege flessen, glas en kranten ophalen in de wijk en deze dan naar de containers brengen en de was opvouwen van ondermeer de voetbalvereniging.

René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners onderstreept het belang van een goede huisvesting voor deze jongeren. “Onze kerntaak is het huisvesten van mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoeften kunnen voorzien. Wij werken binnen onze mogelijkheden graag mee om voor deze kwetsbare groep woningzoekende jongeren huisvesting op maat tot stand te brengen. Met deze ondertekening onderzoeken we de verschillende mogelijkheden om het woonproject te realiseren en tot een blijvend succes te maken. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat zal lukken. “