Clicky

Huub Flohr nieuw pastor St. Christoffel parochie

Copyright Omroep Zuidplas

Per 1 januari 2016, met de start van de nieuwe St. Christoffel parochie, zal het pastoraal team worden uitgebreid met pastor Huub Flohr.

Pastor Flohr is momenteel nog werkzaam in H. Nicolaas Parochie te Zoetermeer (http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl). In een brief van het bisdom Rotterdam die in alle IPV-5 parochies afgelopen startzondag is voorgelezen is de benoeming bevestigd. De inhoud van deze brief kunt u hieronder lezen.

 Begin 2015 is het proces gestart om de samenwerkende geloofsgemeenschappen van de IPV-5 samen te voegen tot één enkele nieuwe parochie toegewijd aan de heilige Christoffel (red: "Sint Christoffel" is nieuwe naam fusie parochie). Sindsdien zetten velen zich in om dit proces op een goede manier op 1 januari 2016 tot een afronding te brengen. Hartelijk dank aan allen voor hun inzet en betrokkenheid.

De oprichting van de nieuwe parochie is onderdeel van een proces dat in het hele bisdom speelt en bekend staat onder de naam Samenwerking Geboden 2. Bij de oprichting van uw parochie zal de bisschop ook een pastoraal team benoemen, dat onder leiding staat van een pastoor.

Het is mij een genoegen U te kunnen laten weten dat de bisschop als pastoor van de op te richten parochie St. Christoffel zal benoemen de heer dr. H.C. (Huub) Flohr. Pastor Flohr is geboren op 15 maart 1954 en op dit moment pastoor van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Hij heeft ruime ervaring in het pastoraat, in het besturen van een parochie en het leidinggeven aan een pastoraal team. Hij heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en het IPV-bestuur en verheugt zich in uw midden als priester werkzaam te kunnen zijn. Team en bestuur hebben van harte hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met pastoor Flohr.

Pastor Flohr zal zijn inzet voor U combineren met onder andere zijn taak als bisschoppelijk vicaris voor de sociale leer van de Kerk. Concreet betekent dit dat hij voor 0.6 fte als uw pastoor zal worden benoemd. Ik hoop met dit bericht een positieve impuls te hebben gegeven aan de start van het nieuwe pastoraal seizoen die U op deze zondag in geloof en onderlinge verbondenheid viert. Bron.

Begin 2015 is het proces gestart om de samenwerkende geloofsgemeenschappen van de IPV-5 samen te voegen tot één enkele nieuwe parochie toegewijd aan de heilige Christoffel. Sindsdien zetten velen zich in om dit proces op een goede manier op 1 januari 2016 tot een afronding te brengen. Hartelijk dank aan allen voor hun inzet en betrokkenheid.

De oprichting van de nieuwe parochie is onderdeel van een proces dat in het hele bisdom speelt en bekend staat onder de naam Samenwerking Geboden 2.

Bij de oprichting van uw parochie zal de bisschop ook een pastoraal team benoemen, dat onder leiding staat van een pastoor.

Het is mij een genoegen U te kunnen laten weten dat de bisschop als pastoor van de op te richten parochie St. Christoffel zal benoemen de heer dr. H.C. (Huub) Flohr.
Pastor Flohr is geboren op 15 maart 1954 en op dit moment pastoor van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Hij heeft ruime ervaring in het pastoraat, in het besturen van een parochie en het leidinggeven aan een pastoraal team. Hij heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en het IPV-bestuur en verheugt zich in uw midden als priester werkzaam te kunnen zijn. Team en bestuur hebben van harte hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met pastoor Flohr.

Pastor Flohr zal zijn inzet voor U combineren met onder andere zijn taak als bisschoppelijk vicaris voor de sociale leer van de Kerk. Concreet betekent dit dat hij voor 0.6 fte als uw pastoor zal worden benoemd.

Ik hoop met dit bericht een positieve impuls te hebben gegeven aan de start van het nieuwe pastoraal seizoen die U op deze zondag in geloof en onderlinge verbondenheid viert.Begin 2015 is het proces gestart om de samenwerkende geloofsgemeenschappen van de IPV-5 samen te voegen tot één enkele nieuwe parochie toegewijd aan de heilige Christoffel. Sindsdien zetten velen zich in om dit proces op een goede manier op 1 januari 2016 tot een afronding te brengen. Hartelijk dank aan allen voor hun inzet en betrokkenheid.

De oprichting van de nieuwe parochie is onderdeel van een proces dat in het hele bisdom speelt en bekend staat onder de naam Samenwerking Geboden 2.

Bij de oprichting van uw parochie zal de bisschop ook een pastoraal team benoemen, dat onder leiding staat van een pastoor.

Het is mij een genoegen U te kunnen laten weten dat de bisschop als pastoor van de op te richten parochie St. Christoffel zal benoemen de heer dr. H.C. (Huub) Flohr.
Pastor Flohr is geboren op 15 maart 1954 en op dit moment pastoor van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Hij heeft ruime ervaring in het pastoraat, in het besturen van een parochie en het leidinggeven aan een pastoraal team. Hij heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en het IPV-bestuur en verheugt zich in uw midden als priester werkzaam te kunnen zijn. Team en bestuur hebben van harte hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met pastoor Flohr.

Pastor Flohr zal zijn inzet voor U combineren met onder andere zijn taak als bisschoppelijk vicaris voor de sociale leer van de Kerk. Concreet betekent dit dat hij voor 0.6 fte als uw pastoor zal worden benoemd.

Ik hoop met dit bericht een positieve impuls te hebben gegeven aan de start van het nieuwe pastoraal seizoen die U op deze zondag in geloof en onderlinge verbondenheid viert.