Clicky

Bestemmingsplan Knibbelweg-Oost opgeschort

Copyright Omroep Zuidplas

Het college van Zuidplas heeft besloten om de bestemmingsplan-procedure voor Knibbelweg-Oost op te schorten. Dat heeft de gemeente Zuidplas donderdag 17 september bekend gemaakt. Aanleiding was een overleg met de Provincie waaruit de behoefte bleek aan extra onderzoek.

Het college van Zuidplas verwacht begin 2016 het bestemmingsplan opnieuw in procedure te kunnen hebben. De ontwikkeling van het gebied langs de N219 ten oosten van de Knibbelweg is onderdeel van de oorspronkelijk grote plannen in de Zuidplaspolder.

Op 30 juli 2015 heeft het college van de gemeente Zuidplas het bestemmingsplan Knibbelweg-oost ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Tijdens deze termijn heeft Provincie Zuid-Holland er bij het college op aangedrongen nader onderzoek uit te voeren ter onderbouwing van de beoogde ontwikkeling van het glastuinbouw-bedrijvenlandschap. De provincie wordt in haar standpunt gesteund door de bestuurders van omliggende gemeenten.

Het lijkt erop dat hiermee een herhaling wordt voorkomen van de ruzie tussen de gemeente Waddinxveen en Lansingerland. Die twee gemeenten vochten de afgelopen jaren tot in de hoogste rechtbank een gevecht over de noodzaak van het al dan niet ontwikkelen van Glasparel+ in Waddinxveen. Zonder goed overleg en afstemming tussen gemeenten in de regio is er sprake van grote concurrentie bij het aanbieden van bouwgronden. Sinds het uitbreken van de economische crisis is er een groot overschot van bouwgronden.

Het gemeentebestuur van Zuidplas vindt het dan ook belangrijk dat deze ontwikkeling breed gedragen en gesteund wordt. De provincie en een aantal omliggende gemeenten participeren ook in het overkoepelende Zuidplaspolderproject. Om deze reden heeft het college in haar vergadering van 8 september 2015 besloten om het ontwerpbestemmingsplan, voor het aflopen van de termijn, uit procedure te halen. Zodat, op initiatief van de provincie, dit nadere onderzoek eerst kan worden uitgevoerd. De ontwikkelende partij Ondernemen A12-A20, bewoners, belanghebbenden en indieners van zienswijzen zijn of worden schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit en de gevolgen voor het proces.

Zodra het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt zal het ontwerp-bestemmingsplan opnieuw ter visie worden gelegd. Hierover zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Foto: Archief oktober 2013, ondertekening overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Onderstaand ook archief video uit oktober 2013. Meer over dit onderwerp via trefwoord Knibbelweg onder de video: