Clicky

Zuidplas en Zorgaanbieders treffen schikking in zaak Hulp in het Huishouden

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft een schikking getroffen met vijf zorgaanbieders in de regio. Met de schikking wordt een kort geding voorkomen over de manier waarop de Hulp in het Huishouden aan het begin van dit jaar geregeld is.

De schikking is eind augustus definitief geworden waarbij de gemeente Zuidplas ook een vergoeding heeft betaald aan de vijf zorgverleners. Hoe hoog die vergoeding is blijft volgens de afspraken tussen de partijen geheim. Een en ander is te lezen in een informatienota aan de gemeenteraad. In eerste instantie was de complete nota geheim verklaard. Na aandringen vanuit de gemeenteraad is een deel van de informatie alsnog gepubliceerd.

De vijf zorgaanbieders hebben een aantal gemeenten in de regio dit voorjaar voor de rechter gedaagd. Aanleiding was de manier waarop de Hulp bij het Huishouden geregeld werd. De gemeente Zuidplas werd in het bijzonder gedaagd omdat men vond dat een veiling van de zorg die eind maart heeft plaatsgevonden over gedaan moest worden.

Uiteindelijk is men tot een schikking gekomen. Reden hiervoor is de overlast en onzekerheid bij zorgaanvragers wanneer men weer geconfronteerd zou worden met andere zorgaanbieders wanneer de rechter de eis van de zorgaanbieders zou toekennen. Ook zou het overdoen van de hele procedure enorm veel werk zijn.

De gemeente Zuidplas heeft ook met de partijen afgesproken om in regionaal overleg de manier waarop klanttevredenheid wordt gemeten ter sprake te brengen. Tot het overleg in de regio is afgerond worden de veilingen van de zorg opgeschort.