Clicky

Ook in Zevenhuizen dit jaar weer actie met "1dagniet".

Copyright Omroep Zuidplas

Op vrijdag 13 november was het weer tijd voor de inmiddels internationale inbraakpreventiedag genaamd "1dagniet". Voor de derde keer werd er in Zevenhuizen door  buurtwacht Zevenhuizen actief deelgenomen aan deze actie.

Inmiddels drie jaar geleden werd deze actiedag als burgerinitiatief opgericht door vier politeagenten, die graag meer burgerparticipatie wilden in hun strijd tegen woninginbraken. Het idee voor een landelijke anti-inbraakdag genaamd "1dagniet" ontstond en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationale campagne waarin burgers worden aangemoedigd actief zelf deel te nemen aan het weren van inbrekers in hun eigen woonomgeving.

Het buurtpreventieteam van Zevenhuizen, dat ook enige jaren geleden door bewoners van de wijk Swanla is opgericht, is sind het begin van "1dagniet" actief deelnemer. Ieder jaar trekt een groep inwoners van Zevenhuizen, samen met politieagenten van het team Waddinxveen-Zuidplas en de BOA's van de gemeente Zuidplas in de avonduren de woonwijken van Zevenhuizen in om zo een oogje in het zeil te houden. Dit gebeurt overigens niet alleen met 1dagniet, de enthousiaste deelnemers surveilleren met grote regelmaat door de wijk waarbij ze herkenbaar zijn aan hun kleurige reflectievestjes. 

Dit jaar lag het accent van de actie in Zevenhuizen op het signaleren van donkere woningen, waarvan de bewoners soms duidelijk niet aanwezig waren. In de brievenbus van deze huizen liet het preventieteam een brief achter waarin de bewoners werden gewaarschuwd voor het feit dat niet alleen de buurtwacht oplet op donkere woningen. Ook inbrekers hebben hier graag oog voor, zodat ze ongestoord hun slag kunnen slaan. Bij 25 woningen liet het team een waarschuwing achter, aangevuld met enkele tips over hoe men het een inbreker een stuk moeilijker kan maken.

Behalve actieve surveillances uitvoeren, beheert het buurtpreventieteam ook een buurtapp waarin men elkaar kan waarschuwen voor verdachte situaties in de wijk die extra aandacht behoeven. Nadat de politie is gewaarschuwd, waarschuwt men alle deelnemers in de wijk Swanla die op hun beurt een extra oogje in het zeil kunnen houden. Deze werkwijze is in de afgelopen jaren zeer succesvol geweest en heeft zelfs kunnen leiden tot de aanhouden van diverse verdachte personen. 

Foto's : Sylvia van Straalen