Clicky

Mannenkoor Nieuwerkerk in de Arminiuskerk (video)

Copyright Omroep Zuidplas

Zondagmorgen 13 november jl. zong het koor in de Arminiuskerk in Rotterdam tijdens de ochtenddienst van de Remonstrantse gemeente.

Zang uit de synagoge is waard om gehoord te worden. Het Mannenkoor Nieuwerkerk a/d IJssel onder leiding van Gerard Lange voorziet daarin. Het vormt een rijk geschakeerd gezelschap, van kerkelijke en niet-kerkelijke zangers. Zij komen uit Nieuwerkerk tot ver daarbuiten.

Vaak zingt het koor liederen uit het ‘Amsterdams Chazzanoet’ (1990), het liedboek samengesteld onder redactie van prof.dr Hans Bloemendal (1923-2015), de beroemde opperchazzan uit Amsterdam (Hans Bloemendal (1923 - 2015)). Teksten (hebreeuws) en muziek stammen uit de Oost-Europese traditie. Sinds de 17e eeuw kent Neder-land joodse gemeenten. Als eersten vestigden zich in Amsterdam de uit Spanje en Portugal verdreven (Sefardische) joden, iets later volgden de minder welvarende (Ashkenazische) joden uit Duitsland en Oost-Europa.

Sindsdien worden elk jaar diverse projecten gerealiseerd. Medewerking is verleend aan kerkdiensten, concerten, leerhuizen en exposities, waarbij de relatie met de joodse gemeenschap cen-traal staat. Zo heeft het koor regelmatig gezongen bij Holocaustherdenkingen in Rotterdam en Delft, en in joodse instel-lingen in Amstelveen en Amsterdam.

Voor specifieke vragen kan men contact opnemen met Aart Prinsen,  prinsencommunicatie@hetnet.nl of www.mannenkoornieuwerkerk.nl