Clicky

Opinie: Nieuwe bestuursvoorzitter Omroep Zuidplas stelt zich voor

Copyright Omroep Zuidplas

Vanaf 1 januari 2017 neemt Herman van Niedek de voorzittershamer bij Omroep Zuidplas over van Ruben Kortenoeven. In dit opinie-artikel stelt Herman van Niedek zich voor. 

Toen ik aangemeld was als de bestuurslid en het balletje ging rollen richting  het voorzitterschap en dit ook gekoppeld werd aan het vormen van een streekomroep met enkele lokale omroepen kreeg ik de behoefte eerst goed kennis te maken de stuurorganen van Omroep Zuidplas. Het is tenslotte niet de gemakkelijkste opdracht die met het voorzitterschap meekomt. Op voorhand zie ik daar met  mijn achtergrond  niet tegenop. Ik ben het eens met de stelling dat een gebrek aan kennis in het medialandschap in deze situatie eerder een voordeel is dan een nadeel. Je kijk op de zaken is dan nog fris en open naar alle partijen. Je zit al niet bij voorbaat in een egelstelling, maar het vizier staat nog open naar alle kanten. Werken in een vrijwilligersorganisatie is echter anders dan in een zakelijke organisatie en die ervaring heb ik ook wel in mijn bagage. Mijn persoonlijke vraagstelling; pas ik in de organisatie Omroep Zuidplas, ofwel klikt het over en weer.

Dat is, voor zover ik kan beoordelen allemaal goed verlopen en heeft geleid tot mijn kandidaatstelling en uiteindelijk de benoeming.

Ik heb meerdere management taken verricht op gebied van laboratorium, kwaliteit en milieu bij een grote Nederlandse multinational. Ook in vrijwilligeractiviteiten is er ruime ervaring. Wie meer wil weten staat het vrij mijn LinkedIn profiel te bekijken waar veel (maar niet alles) staat.

Er is een spreekwoord dat zegt nieuwe bezems vegen schoon, maar dat klinkt onnodig negatief. Ik wil liever zeggen: Andere ogen zien andere dingen en dat heeft te maken met achtergrond, specifieke kennis en ervaring. Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Ik tref een goed functionerende omroep aan die net als overal haar zwakke en sterke punten heeft. En dat is mijn startpunt.

Natuurlijk heb ik nog vragen maar die zijn feitelijk allen gelieerd aan mijn neven-opdracht om het proces aan te sturen naar regionalisering. Organisaties in elkaar steken is meer dan gemeenschappelijkheden uitbreiden. Organisaties functioneren op beleid en regels. Die zijn bij vrijwilliger organisaties doorgaans wat ruimer interpreteerbaar. Dat is de charme van een vrijwilliger organisatie, maar is ook een complicerende factor bij een samensmeltingsproces. Als dat  niet zorgvuldig uitgevoerd wordt kan dat pijnlijk zijn en is het risico op  slachtoffers aanwezig. En dat is het laatste dat we willen.

In de omroep zitten mensen die met hun hobby bezig zijn en daar jaar in jaar uit hun ziel en zaligheid in steken. Maar, ook voor hen verandert de wereld en dat veranderingsproces goed te laten verlopen is een deel van mijn uitdaging.

Aansturen van het regionaliseringsproces zal op beleid en overleg moeten gebeuren. Met alle geinvolveerde partijen (omroepen en hun onderdelen-gemeentebesturen, overkoepelende organen). En daarbij moet de gebruiker van het product wel centraal staan. Er is dus veel overleg nodig en mijn insteek is om dat zo open mogelijk te doen.

Programma's zijn er voor de gebruikers. Om het voor iedere medewerker te verduidelijken betekent dit we antwoord en moeten hebben op vragen als:
Wat doe je, wat is de doelgroep, wat is je content en wat is de waardering, enzovoort. En dan spelen natuurlijk de eisen van je zendvergunning daar altijd een heel belangrijke rol bij.

Omroep Zuidplas ervaar ik als een goede organisatie. Mensen staan voor ons product en in het hart denken we dat moet een ander toch ook zien. Maar die andere partijen waar we mee te maken hebben/krijgen hebben datzelfde gevoel. Dat zonder brokken te maken laten samensmelten tot 1 geheel, dat is mijn uitdaging. En daarvoor zal ik iedere medewerker nodig hebben en de steun van (lokale) overheden. Maar ook onze consumenten want daar doen we het uiteindelijk voor. De beste oplossingen komen doorgaans niet topdown. Dat zijn doorgaans puur economische motieven. Nee, de goede oplossingen komen vanaf de werkvloer en de eerste contouren van samenwerking zijn er al heel duidelijk en het samenwerkingscontract is ondertekend.

Op voorhand kan ik niet garanderen  dat alles gladjes zal verlopen. Het zal een soort van rit door de Ardennen worden van klimmen en dalen maar het heigmakend doel is veilig aan de fisnish komen.

Met dank aan het voortrekkerswerk van de scheidende voorzitter Ruben Kortenoeven begint mijn uitdaging nu.

Herman van Niedek.