Clicky

Uniek Muziekproject MOZ-Art op de Elim

Copyright Omroep Zuidplas

Leerlingen van groep vier en vijf van de Elimschool in Nieuwerkerk krijgen het komend half jaar wekelijks een muziekles van Joyce Bellefroid, muziekdocent van MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas. Deze pilot wordt financieel mogelijk gemaakt door de stichting MWH4impact.

Deze stichting heeft behalve armoedebestrijding, sociale projecten en educatie ook het ondersteunen van culturele projecten tot doel. Idee hierachter is dat de mens mag genieten van kunst. Dit project is een initiatief van MOZ-Art en MWH4impact omdat zij allebei vinden dat muziek bijdraagt aan een beter (sociaal) leven. Muziek heeft immers impact op de geest van de mens.  Daarom is hun visie dat het muziekonderwijs op de basisscholen een heel belangrijk vak hoort te zijn. Nu is de  muziekles op school helaas vaak een ondergeschoven kindje.

De Elimschool is heel erg blij met deze mogelijkheid. Het aanbod van MOZ-Art en MWH4impact kwam op het juiste moment. De Elim wil zich op het gebied van het muziekonderwijs namelijk meer profileren. Met dit project willen MOZ-Art  en MWH4impact het muziekonderwijs op de basisschool meer aanjagen en het op een hoger plan brengen. Bovendien willen zij daarmee de basisschool v.w.b. het muziekonderwijs ontzorgen. En natuurlijk hopen zij dat op deze wijze zo meer leerlingen een instrument gaan bespelen en de weg weten te vinden naar de muziekschool. Als deze pilot slaagt wordt project mogelijk ook aan andere bassischolen aangeboden.

Op de foto: Maartje Smit, directeur Elim en Bastienne Prins, directeur MOZ-Art