Clicky

Overheden moeten restauratie van Snelle Sluis Moordrecht betalen

Copyright Omroep Zuidplas

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), gemeente Zuidplas en Provincie Zuid-Holland moeten na 30 jaar hun verantwoordelijkheid nemen en de Snelle Sluis restaureren. Dat stelt de Historische Vereniging Moordrecht in een advies over de sluis.

De sluis tussen Moordrecht en Nieuwerkerk  verkeert na 30 jaar in een vervallen staat vanwege achterstallig onderhoud door het HHSK. Volgens de historische vereniging zijn overheden verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen die zij beheren. Of deze nu een functie hebben of niet. Volgens de vereniging zou een restauratie zo’n 600.000 moeten kosten. Het hoogheemraadschap heeft nu de sloop kosten in de begroting staan voor zo’n 200.000 euro stelt de historische vereniging. Dan blijft er nog een bedrag van 4 ton over.

Het hoogheemraadschap heeft het afgelopen jaar de Historische Vereniging de tijd gegeven om een plan op te stellen en fondsen te werven. Dit eerste heeft de vereniging gedaan maar dat laatste ziet de Historische Vereniging niet als haar taak. De kosten van de restauratie zijn zo hoog omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. Door het Hoogheemraadschap is begin deze eeuw al een onderzoek gedaan naar het onderhoud en restauratie mogelijkheden.

Advies Monumenten Commissie

Ook de monumenten commissie in Zuidplas legt zich niet zomaar neer bij sloop van het historische deel van de sluis. Volgens de commissie gaat het wel degelijk om een monument en heeft een onderzoeksbureau dat door het hoogheemraadschap is ingehuurd fouten gemaakt. Onder andere dat er oude IJsselsteentjes zijn verwerkt in het bouwwerk geeft een extra reden om voor behoud te kiezen. In 2015 heeft de monumenten commissie al geadviseerd dat de sluis op de gemeentelijke monumenten lijst thuis hoort. De commissie blijft bij dit advies.

HHSK wil sloop

Of de sluis behouden blijft is ondanks alle inspanningen van historici de grote vraag. Paul van den Einden, verantwoordelijk bestuurder van het HHSK, liet eind vorig jaar in een uitzending van Omroep Zuidplas weten de sloop plannen te willen doorzetten. Het geld van zijn organisatie moet besteed worden aan het houden van droge voeten en niet aan restauraties van voorzieningen die niet meer ingebruik zijn zo liet hij weten. Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen wethouder Hordijk en van den Einden. Op 23 maart zou een gesprek gepland staan tussen het Hoogheemraadschap, de Historische Vereniging en de gemeente.

Reactie's (17)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

Thom 4-3-2017 8:19

Blijkbaar heeft HHSK al veel eerder besloten de onderkolk niet te behouden (nadat in 1987 de bovenkolk vernieuwd is), want er is nauwelijks onderhoud uitgevoerd. HHSK stelt dat haar taak niet is om zaken die geen taak hebben in het waterbeheer in stand te houden (geen geld aan besteden omdat de onderkolk geen functie meer als sluis heeft). De gemeente heeft in haar Vastgoed- & monumentenbeleid ook aangegeven geen geld beschikbaar te stellen voor monumenten. De Provincie heeft een subsidie voor monumenten, maar dan moet het de status van Rijksmonument hebben. Sponsoring door bedrijven en particulieren leek dan ook de enige optie. Helaas is dat niet van de grond gekomen. 

Marijke Edel 4-3-2017 9:06

Dag Thom

Het lijkt wel of je een eindconclusie velt en daar moeten we het mee doen! Jammer.

We hebben overheidsinstanties om onze belangen te behartigen. Die hebben dus een steekje laten vallen en de sluis laten vervallen. Kan gebeuren, maar moet de bevolking dan fondsen gaan werven? We zijn niet eens gestart met fondsen werven dus het is niet het geval van "het kwam niet van de grond".

Allereerst wisten we niet eens hoeveel de restauratie zou gaan kosten. Dan kan je ook geen fondsen gaan werven. Dat hebben we dus eerst uit laten zoeken. Daaruit bleken de enorme achterstanden. We hebben toen gesteld dat de overheden de "minumumvariant-plus" restauratie zouden moeten bekostigen en dat wij bereid zijn om een stichting op te richten voor eventuele verdere restauratie (ophangen deuren enz) te bekostigen.

Ook hebben we aangegeven dat er een Hollandsche IJssel project loopt waar wellicht fondsen vandaan kunnen komen. Wij hebben de sluis voor dit project opgegeven maar de overheidsinstanties pakken dit niet verder op. Daar kan je als "niet-eigenaar" , zonder begroting ook weing verder mee doen, dat is iets wat alleen overheidsinstanties verder kunnen oppakken.

Verder hebben we gekeken naar mogelijkheden om het eigendom van de sluis mettertijd in andere handen te laten over gaan zodat het HHSK geen onderhoudskosten meer heeft. Maar ook dat kan je als vereniging alleen maar uitzoeken en dat hebben we gedaan.

De overheden zijn aan zet!

Thom 4-3-2017 16:51

Beste Marijke, ik geef de informatie aan zover ik die ken. Mijn inschatting is dat HHSK en gemeente niet met geld voor renovatie over de brug gaan komen. Provincie lijkt alleen bereid subsidie te verstrekken voor Rijksmonumenten (en landelijke overheid speelt hier blijkbaar geen rol). Dus kom ik tot conclusie, dat we niets van overheden hoeven te verwachten, helaas! HHSK bestuur had eerder al een besluit over sloop genomen en eerlijk gezegd zie ik niet hoe ze daar nu nog van afgehouden kunnen worden. Bij gemeentelijk monumentenbeleid was afgesproken, dat eigenaren van een beeldbepalend pand zelf mochten kiezen of hun pand de monumentenstatus zou krijgen. Gold dat ook niet voor panden, die geen status hadden? HHSK wil de status niet.

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/3418520/1/B_396_-_Infonota_...

Jan Dirk Dorrepaal 4-3-2017 9:47

Van een gemeente gelegen tussen IJssel, Gouwe en Rotte(meren en plassen), bepaald door een naamgevende polder en omsloten door een Ringvaart mag verwacht worden, dat monumentale waterbeheersingsrestanten van haar wordingsgeschiedenis gekoesterd zouden worden. Alleen al om de identiteit van de gemeente te versterken.

Dat een waterschap zich bezighoudt met het houden van droge voeten is overigens de laatste decennia ook uitgebreid met zuivering. Zeker een organisatie, die oa om historische gronden haar bestaan verdedigt (niet zolang geleden was er nog sprake van opheffing van dit soort organisaties) mag je meer enthousiasme verwachten voor haar monumenten dan alleen afbraakfinanciering. 

Marijke Edel 4-3-2017 9:49

Dag Thom,

Waarom zo somber, waarom iets concluderen zonder al de informatie?

De gemeente kan toch het advies van de monumentencommissie niet zomaar naast zich neerleggen? Het HHSK kan de vergissingen in een rapport dat ze hebben laten opstellen toch niet zomaar naast zich neerleggen. Hieruit blijkt dat de sluis een monument is. Dat ga je toch niet zomaar slopen? Waarom heb je dan een monumentenbeleid? Waarom laat je dan een rapport maken?

We hoeven niets meer te verwachten van de overheden? Dat zijn wij toch zelf! Kom op meneer Thom! Wij blijven vertrouwen op onze gemeenteraad, het Algemene bestuur van het HHSK en de Statenvergadering van de Provincie Zuid-Holland.

HVN 4-3-2017 14:29

Schieland vroeg zelf in 2016 nog aan een bedrijf om een onderzoek naar de monumentwaarde van de sluis (voor de zekerheid een bureau uit Scherpenzeel?). Dat bureau sloeg 2 aspecten over die o.a. de HVM als lokaal bekende wel wist en waarnaar men HAD kunnen informeren of zelf even goed gaan kijken/zoeken voor die uit gemeenschapsmiddelen betaalde opdracht:

- materiaalgebruik én detaillering vond met 'n.v.t.'; daarbij sloeg men niet alleen de ijsselstenen hoofden als regionaal relict over, maar ook een hardstenen peilschaal uit 1829! Op deze site plaats ik foto daarvan van...de HVM. (Als 't hard gevroren had had ik een close up gemaakt!)

- men beweerde maar dat het originele bestek er niet meer was. Zelfs op internet kan je vinden dat een gedrukt ex. onder toegangsnummer 3.07.08 inv.nr. 35 in het Nationaal Archief zit. Zie titel ook op foto op deze site.

Over deze zaken was ook al in het tijdschrift Moerdregt en in Hart van Holland gepubliceerd, maar dat is ver van Scherpenzeel...

De monumentencommissie heeft dit wél verwerkt in haar (gevraagde) reactie naar Zuidplas. Het zou B&W sieren die tijdig aan de raad te verstrekken.

 

NB Naar evt. kosten werd noch aan dat bureau noch aan de monumentencommissie wat gevraagd!

HVN 4-3-2017 17:42

'HHSK stelt dat haar taak niet is om zaken die geen taak hebben in het waterbeheer in stand te houden​,' aldus Thom zonder gezond wantrouwen tegen een waterschap dat (zelfs zonder ze goed te waterpassen) in 1987 een goed gefundeerde hardstenen peilschaal uit 1829 vernielde en dat nu weer van plan is. Zonder wetenschappelijk gebruik te maken van dit item voor hun waterbeheer. De resterende peilschaal zit aan de buitenkant van de sluiskolk, waar volgens droogmaker Jan Anne Beijerinck  het ‘Zuidplas- of Ringvaartspeil’ 1.535 meter onder AP lag. Het ringvaartpeil is nu gezakt tot 2.15 meter onder NAP. Niks geen studie of onderzoek, maar gewoon blijven verlagen? Natuurlijk zijn er NAP-bouten, maar jonger en zelden zoals in deze sluis gefundeerd op '192 stuks goede, gave en regte dennen mastboompalen'. Kijk op die foto bovenaan deze discussie ook maar eens hoe verticaal die muren van dat sluishoofd daar in die blubber na 190 jaar nog staan! (B&W van Zuidplas besloten overigens al in dec. 2015 voor de monumentenstatus van deze sluis.)

Marien 8-3-2017 23:07

Vraag ter verduidelijking voor de goed geinformeerde historicus. In de raad werd er onlangs vanuit gegaan dat de sluis geen formele status van gemeentelijk monument heeft. Klopt het nu dat het historische deel wel die status heeft omdat het besluit uit 2015 nooit is teruggedraaid?

HVN 9-3-2017 12:45

Er is wel een brief námens B&W aan het hhs verzonden, dat het besluit voor de sluis niet meer geldt. De advisering van de monumentencommissie natuurlijk nog steeds wel. In 2004 kregen mensen die meededen met de Parade der Verbreding van huurling DHV een kwartetspel Culturele Identiteit Zuidplaspolder. Met als één van kaarten deze sluis, met nog deuren erin erop afgebeeld. (Lijkt echt bovenstaande foto wel!) Aan de raadsleden: als u over alles van die mega-bouwplannen nog droomt, dan geldt toch ook deze status nog steeds?!

Status op monumentenlijst maakt qua handhaving niet uit: zie het rijksmonument 1e Tochtweg 25: Geertruida's Hoeve....

Thom 9-3-2017 11:21

Zover ik mij herinner, heeft de toenmalige wethouder in de raad aangegeven, dat een gemeentelijke monumentenstatus alleen opgelegd zou worden met instemming van de eigenaar. Alle eigenaren mochten op basis van concept lijst een zienswijze indienen, echter HHSK is niet gevraagd (doordat gemeente dacht zelf eigenaar van Snelle Sluis te zijn) en daardoor niet in staat geweest onderbouwd bezwaar aan te tekenen. Vandaar dat gemeente later toen eigendom duidelijk was de aanwijzing introk en daar brief aan HHSK over gestuurd heeft. Is de gemeentelijke monumentenlijst nu wel definitief? Tot op heden is de lijst niet openbaar gemaakt (volgens gemeente gaat dat overigens binnenkort gebeuren).  Daarbij zijn de financiën het grootste struikelblok. HHSK wil niet meer uitgeven dan de sloopkosten en de gemeente heeft bij het monumentenbeleid aangegeven geen subsidie voor monumenten beschikbaar te stellen. Dus zolang er geen andere sponsor gevonden wordt, lijkt een oplossing ver weg.

HVN 9-3-2017 13:28

Kloppen die 2 ton wel voor de sloop, is dat al inclusief de 'onverwachte tegenvaller'? Niet begrepen dat er al bestek en eindraming zijn.

Marijke Edel 9-3-2017 15:39

Dag HVN,

Twee ton is laag ingeschat door de Historische Vereniging Moordrecht. Uit gesprekken kwam dat er 2,5 tot 5 ton voor een sloop zou zijn gereserveerd.

Een minimale restauratie zou  ca 6  ton kosten (volgens 2 aannemers en een deskundige). Het kan toch niet zo zijn dat men jaren niets aan de sluis doet en dan nu de rekening bij de gemeenschap legt.

Het HHSK en de gemeente, in samenwerking met de Provincie, moeten toch in staat zijn om samen 3 a 4  ton aan te boren voor een monumentale sluis.

Wij hebben het Hollandsche IJssel project (provinciaals) al aangegeven als optie voor fondsen en het idee om de sluis over te dragen zodat latere onderhoudskosten niet meer ten laste van het HHSK komen.

De overheden zijn aan zet.

 

Thom 9-3-2017 16:25

Het Hollandsche IJssel project wat ik ken van provincie Zuid-Holland is eind 2012 afgerond (daar had toenmalige wethouder van der Toorn in 2012 op gehoopt voor financiering Snelle Sluis renovatie). Is er nu weer een ander project?

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/hollandsche-ijssel/

Marijke Edel 9-3-2017 17:38

Dag Thom,

Ja er is een nieuw project rond het inventariseren van kansen m.b.t. de recreatie rond de IJssel. Zie

http://waterrecreatienederland.nl/brtn/kansenkaart-hollandsche-ijssel/

Daar hebben wij de sluis als vereniging voor aangemeld, maar wij zijn geen eigenaar dus dat is een beetje raar. We hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond. Daar was onder andere wethouder Muller en andere wethouders en organisaties maar géén HHSK.

Wij hebben deze kans ook gemeld bij het HHSK. Ze zouden het gaan uitzoeken......

 

 

Thom 9-3-2017 19:57

Initiatief van de samenwerkende gemeenten in Regio Midden-Holland (provincie Zuid-Holland is niet betrokken?). De financiering komt van .... de gemeente(n), toch?

Marijke Edel 9-3-2017 20:23

Dag Thom,

Wij hebben begrepen dat de provincie nog moet gaan besluiten of er geld in gestoken gaat worden. Bij de provincie gaat men voor het subsidieren van erfgoed uit van Erfgoedlijnen.

Dat zijn regio's/gebieden/thema's waar men geld voor beschikbaar heeft. Wij vallen in Zuidplas in geen enkele erfgoedlijn. Dit nieuwe traject zou dit manco kunnen op/invullen.

Maar nogmaals, als vereniging ben je op een gegeven moment uitgezocht en kan je alleen verder als je met de overheden pro-actief kan samenwerken.

 

 

HVN 10-3-2017 8:29

'Alle eigenaren mochten op basis van concept lijst een zienswijze indienen, echter HHSK is niet gevraagd (doordat gemeente dacht zelf eigenaar van Snelle Sluis te zijn) en daardoor niet in staat geweest onderbouwd bezwaar aan te tekenen.​' (citaat Thom). Toen de denkende gemeente in weerwil van de kadastrale registratie zich sluiseigenaar vond maakte men geen bezwaar tegen de aanwijzing door b&w. Waarom zou dat in het vervolg nooit opgemerkt zijn?