Clicky

Streekomroep, motor om de kwaliteit naar een hoger plan te brengen.

Copyright Omroep Zuidplas
De lokale overheden hebben het plan om circa 300 lokale omroepen te veranderen naar circa 70 streekomroepen omarmd. Er zijn 2 drijfveren. Op de eerste plaats een kostenverhaal en dat wordt gemotiveerd met een kwaliteitsverhaal, waarbij mankracht ook een rol speelt. Niet helemaal onterecht.

Mijn voorganger heeft veel energie in de samenwerking gestoken tussen de lokale omroepen van Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Met als resultaat dat er bij genoemde lokale omroepen en hun gemeentebesturen nu draagvlak voor verdergaande samenwerking is. Er is nu een (getekend) samenwerkingsverband hebben die tot een streekomroep Hollandse IJssel moet leiden die door politiek en omroepen gedragen wordt.

Ergens in het politieke veld hebben we wel iets opgevangen van een koude sanering. Dat is van achter de tekentafel een nieuwe organisatie bouwen en invoeren. Maar dat wijzen we van de hand. We kiezen voor de geleidelijk weg. Rustig de samenwerking uitbouwen. Simpel omdat de lokale omroepen eraan hechten dat we onze trouwe vrijwillige medewerkers niet in de kou willen laten staan. Mensen waarvan sommigen al heel veel jaren u thuis plezier doen met hun programma’s.  We hechte zeer grote waarde aan onze vrijwilligers.

Iets wat in dit proces dan van belang is, is dat het huis op orde is. Laat ik het voorbeeld van uw auto nemen. Als u daarmee rondtoert dan wordt hij smerig en dan wil hij wel een wasbeurtje hebben om er weer stralend uit te zien. Maar als er water bij de remvoering komt en u wilt de volgende dag wegrijden dan hoor je een hoop gepiep. Niet ergs hoor, dat is een beetje roest. 1 of 2 maal remmen en het loopt allemaal weer als een zonnetje. Wel zoiets moet er ook bij Omroep Zuidplas gebeuren. En dat is een normale zaak. Ouderen zullen de beelden van grote schoonmaak nog wel herinneren, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer met de krachtige huishoudelijke apparaten waar we tegenwoordig mee werken. Maar die auto moet van tijd tot tijd ook wel eens schoongemaakt worden.

Er zijn meerdere instrumenten die we daar organisatorisch kunnen en ook zullen hanteren. Ik noem er een paar. Nagaan waar en hoe we ons product kunnen verbeteren. Iets waar u als gebruiker ons kunt helpen met opbouwend commentaar. De eerste technische verbeteringen aan de studio-apparatuur vinden al plaats en we kijken verder. We kijken verder of onze huishoudelijke regels op orde zijn. Dat zijn regels die net als een druppeltje olie in een machine alles soepel moet laten verlopen. En we zullen nagaan of onze doelstelling in deze veranderende wereld (Missie statement heet dat met een deftig woord) aan de tand des tijds voldoet. En we zullen ook nagaan of we vanuit de samenwerking nieuwe producten (meer programma’s) kunnen aanbieden. Verwacht niets dramatisch en we kiezen voor de rustige geleidelijke weg maar hopelijk kunt u op sommige punten verbeteringen gaan ervaren. Het zal dus langzaam gaan, maar uiteindelijk moet U (luisteraar, lezer, enzovoort), er beter van worden. Professionelere en ruimere informatie en kwaliteit.

Als u vragen of opmerkingen hebt, stuur dan uw algemene vragen en opmerkingen naar info@omroepzuidplas.nl en als u meer persoonlijke dingen hebt naar voorzitter@omroepzuidplas.nl. Uw stem wegen we mee op weg naar een nog betere Omroep Zuidplas op weg naar een streekomroep.

De voorzitter, Herman van Niedek.