Clicky

Nieuw bouwproject Gnooms 'Domachevo'

Copyright Omroep Zuidplas

De Gnooms staan klaar om weer aan de slag te gaan. Na hun bouwproject in Turna, staat hun een nieuwe uitdaging te wachten in Domachevo (Belarus).

Naast een grote basisschool is een omvangrijke sportzaal gelegen wat al jaren leegstaat. Daar gaan de Gnooms nieuw leven inblazen. De sportzaal is bedoeld voor de lokale bevolking, dus zowel voor kinderen als volwassen. Het wordt een schitterend combinatie project waarbij de lokale gemeente en de Gnooms de handen ineenslaan.

De uitdaging voor de Gnooms is om voldoende sponsorgeld bij elkaar te krijgen om het nieuwe project in Belarus op te gaan pakken, zodat men met een team weer aan de slag kunnen gaan.

Gnooms SRK Rotterdam biedt humanitaire hulp aan Wit-Rusland in de vorm van kortlopende concrete en doelgerichte projecten. Na de Tsjernobylramp in 1986 werden er vele kinderen uitgenodigd door SRK. Het land Belarus was voor meer dan 25% overspoeld met radioactieve neerslag uit de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit is meer dan 25 jaar geleden. Het gevaar van besmetting en bestraling is inmiddels terug naar aanvaardbare niveaus volgens de staat.

De Gnooms bieden vanuit deze achtergrond hulp in Wit-Rusland om de leefomgeving daar te verbeteren. De sanitaire voorzieningen in scholen en ziekenhuizen in de achtergestelde gebieden van Wit-Rusland zijn zeer slecht. De Gnooms helpen scholen bij het renoveren van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen of het aanbouwen van een klaslokaal. Met enkele duizenden euro's worden enorme resultaten geboekt! Zo werden er vele scholen en internaten geholpen.

In de afgelopen 13 jaar zijn meer dan 20 volwassen mannen voor een week afgereisd naar Wit-Rusland. Dit in een steeds wisselende samenstelling van circa 6 - 14 mannen per keer. Hun doelstelling is een bijdrage te leveren primair voor de verbetering van de leefomgeving van de kinderen in Wit-Rusland. De projecten moeten een sociaal, cultureel en maatschappelijke bijdrage leveren voor bij voorkeur een zo groot mogelijke groep kinderen.

Dit doet men op vrijwillige basis en de organisatie is afhankelijk van mannen die bereid zijn een week lang af te reizen om gezamenlijk aan de slag te gaan en met elkaar het verschil te maken. Daarnaast is er een sterke afhankelijk van sponsoren voor de aanschaf van o.a. materialen en gereedschap op locatie. Door de materialen lokaal in te kopen houdt men de kosten laag. Tevens wil de organisatie bij voorkeur ook de handen ineenslaan met de plaatselijke bevolking. Hierdoor steunt men niet alleen de kinderen maar ook voor een stukje de plaatselijke economie.

Op vrijdagavond 31 maart zullen de Gnooms opnieuw achter de microfoon van omroep Zuidplas plaatsnemen en dit artikel verder toelichten in het programma Rondom het Licht van 19:00 uur.

Zie ook de artikelen:
Gnooms steken handen uit de mouwen in Wit-Rusland
Gnooms te gast bij Rondom het Licht