Clicky

Vluchteling, wie ben je?

Copyright Omroep Zuidplas

Donderdag 16 maart ‘verplaatsten’ zo ’n honderd aanwezige in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel zich in de gemiddelde vluchteling een avond geïnspireerd en vormgegeven door de familie Schenk.

Kort na de vluchtelingen opvang in de Kleine Vink in Nieuwerkerk a/d IJssel ontstond bij hen de bewondering voor  ‘de vluchteling’ die haard en huis moest verlaten veelal met een trauma en een al even traumatische reis als bagage. Die hen langs en door velen landen voerde en hun vaak alles kostte. Om uiteindelijk in koud en kil land terecht te komen waar onbegrip wachtte.  De familie hield contact en volgden enkele op de voet en merkten dat deze groep mensen hunkerden naar integratie en gretigheid toonde wanneer men hier invulling aan kon gegeven.

Oday Rahal uit Syrië die vanwege de taalbarrière zijn relaas in het Engels deed liet een tweetal korte filmpjes zien over de toestand in Syrië van de situatie voor de oorlog en de situatie nu. Zijn indrukwekkende betoog hierbij zette menig bezoeker aan het denken.  Zijn conclusie was al even veelzeggend “er is geen civilisatie, geen historie, geen gebouw, geen huis en geen leven meer”.  Ampersand melde hij nog dat inmiddels 54% van Damascus verwoest is.

Osama Jalaly uit Irak is al meer als 20 jaar in Nederland en heeft onder andere, vaak niet minder makkelijke, omstandigheden zijn leven hier kunnen opbouwen.  Hij beschrijft met name de moeite met de taal en de cultuur waardoor elkaar wederzijds begrijpen een continue uitdaging is. Hij deelde een aantal ervaringen met de aanwezigen welke zeker als tips gezien kunnen worden om de  integratie van vluchtelingen sneller te laten verlopen.  Zo ervaarde hij de lange wachttijden voor o.a. taalles, het ontbreken van een buddy en het ontberen van contacten als een groot nadeel.

Het meest illustreerde voorbeeld van de avond bleek een foto waarop 2 buspassagiers te zien waren. De vluchteling op de foto was duidelijk herkenbaar als zodanig en het meisje daarnaast zat ongeïnteresseerd en wegkijkend met haar telefoon te spelen. Misschien wel symbolisch voor ons eigen gedraag.

Voor Oday eindigde de avond even spectaculair als verassend daar de collecte en sponsor actie maar liefst een bedrag van ruim 2200 euro opgebracht had bestemd voor zijn moeder die hij had moeten achterlaten in Syrië. Zij zorgt daar voor 6 gezinnen die niet meer rond kunnen komen in die door de oorlog geteisterde omgeving.

Al met al een mooie avond met echte verhalen die helpen in de begripsvorming over vluchtelingen in een land waar het groeiende populisme over deze problematiek heen walst en alleen de excessen oplicht en uitvergroot. Een avond waar blijkt dat persoonlijk initiatief loont en liefde heerst.

Onder dit artikel kunt u het betoog  over ‘De Vluchteling’ die Corinna Muller hield aan het slot van de avond terugluisteren.