Clicky

"Gemeenteraadslid, eis je plek op!"

Copyright Omroep Zuidplas

Aanrijtijden en zichtbaarheid van de politie in de gemeente Zuidplas zijn actuele onderwerpen. In dit artikel dat onderdeel uitmaakt van een tweeluik een positief en constructief bedoelde oproep aan de gemeenteraad.

De titel van dit artikel ("Gemeenteraadslid, eis je plek op!") betreft een hoofdstuk uit het boek Empathie & Handhaving. (Politieacademie, Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, 2010) In dit hoofdstuk kwam ik het volgende citaat tegen:

"Het gebrek aan betrokkenheid en kennis van gemeentepolitici bij de politiepraktijk in "hun" straten en wijken heeft ook een schadelijk neveneffect. De directe informatiestroom vanaf streetlevel via lokale politici naar de Tweede Kamer - van waaruit het landelijke beleid beïnvloed wordt - is opgedroogd. Die informatiestroom van lokale politiek richting het "Haagse" politiebeleid was vroeger volstrekt normaal en behoorlijk groot.

Dat is over. In de aanloop naar het huidige bestel was het behoud van lokale invloed op het politiebeleid een van de belangrijkste issues. Dat hoor je in de Kamer al jaren niet meer. Blijkbaar heeft de lokale politiek zich neergelegd bij de idee dat "Den Haag" over de politie gaat. De sluipende centralisatie en de prestatiecontracten die de politie de kant van repressie opduwen, leiden niet tot een tegenbeweging vanuit de lokale politiek. De stap naar een regionale politie - begin jaren negentieg - werd kritisch gevolgd en beïnvloed vanuit de gemeentelijke politiek. De voorgenomen stap naar een nationale politie lijkt nu volledig aan de lokale politiek voorbij te gaan!

Hoogste tijd dus om dit terrein terug te veroveren. De gemeenteraadsleden kunnen zelf veel meer invulling geven aan wat er in hun gemeente op veiligheidsgebied gebeurt. Het is een kwestie van terugnemen, terrein terugveroveren, je formele plek opeisen."

Ik vind wel dat hierbij een nuancering en, zo u wilt, enige correctie past: het veronderstelde gebrek aan betrokkenheid en kennis van gemeentepolitici ten aanzien van de politiepraktijk in hun gemeente, voorzover dit zou bestaan, heeft naar mijn mening niet te maken met desinteresse van raadsleden. Het is veeleer dat ook de taakbelasting van gemeenteraadsleden, mede gelet op grote maatschappelijke veranderingen waaronder de drie decentralisaties, ook enorm is toegenomen. Het betreft een parttime functie waarvan ik mij persoonlijk steeds vaker afvraag of het wel mogelijk is om het raadslidmaatschap goed te kunnen vervullen in de beperkte tijd van een parttimefunctie.

Op het gebied van veiligheid gaat het dus om het optimaliseren van de kennis- en informatiestroom tussen gemeentelijke politici en landelijke politici, en over hoe er bruggen gebouwd kunnen worden tussen gemeentebestuur, politie en samenleving. Het gaat niet om een verwijt.

In het artikel "In gesprek met de teamleiding van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas" is duidelijk geworden dat de formatiesterkte van het politieteam kleiner wordt dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest, het aantal wijkagenten niet snel zal toenemen en we rekening moeten houden met langere aanrijtijden van de politie. Dit is voornamelijk het gevolg van landelijke besluitvorming: hoeveel geld heeft de samenleving over voor veiligheid?

Verbinden en versterken

Het basisteam van de politie heeft beperkt invloed op de aanrijtijden en het aantal wijkagenten, dat is het gevolg van landelijke besluitvorming. We hebben net de verkiezingen van de tweede kamer gehad, de kabinetsvorming en onderhandelingen in dat kader zijn gaande. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Onze gemeentelijke politici hebben contacten met hun landelijke partijen en we hebben binnen de grenzen van de gemeente Zuidplas twee leden van de Tweede Kamer wonen. (Tenminste, wanneer het geen ministerschap of staatssecretarisschap wordt.) Er liggen hier dus kansen voor gemeenteraadsleden om, het liefst raadsbreed, gevoed met kennis en informatie van de lokale politiepraktijk, vanuit de gemeente Zuidplas signalen te geven aan de landelijke politiek.

In het eerste artikel van deze tweeluik heeft u kunnen lezen dat teamchef Radloff graag meer in contact komt met gemeenteraadsleden.

Uitnodiging van teamchef politieteam Waddinxveen-Zuidplas

Teamchef politie Anouk Radloff: "Elke maand zit de teamleiding in overleg met de burgemeester over lopende zaken. Onze burgemeester beantwoordt ook vragen over veiligheid vanuit de gemeenteraad als die er zijn en sluit dit, waar nodig, kort met de teamleiding. Mocht er bij gemeenteraadsleden behoefte zijn om een keer contact te hebben, onderwerpen aan te dragen dan wel uitleg te vragen over de politiepraktijk in de gemeente Zuidplas, dan zij we daartoe natuurlijk van harte bereid."

Welk raadslid of welke politieke partij neemt het voortouw in het accepteren van deze uitnodiging? (Raadsbreed, dat zou het mooiste zijn natuurlijk.)

Zet hem op, met z'n allen! smiley

Samen veilig.

[Tekst: Ruben Kortenoeven]