Clicky

Doorgeslagen geloof in eigen kracht? Op naar een samenhangend armoedebeleid voor Zuidplas!

Copyright Omroep Zuidplas

"Slaan we ook in Zuidplas door in ons vertrouwen of geloof in eigen kracht en zelfredzaamheid?" Dat is de vraag die CU-SGP raadslid Jan-Willem Schuurman stelt in dit ingezonden artikel. Ook een opinie artikel insturen? Mail dan naar info@omroepzuidplas.nl

“De overheid gaat in het algemeen ten onrechte en teveel uit van zelfredzaamheid”. Deze conclusie trok de Nationale Ombudsman vorig jaar nadat hij onderzoek had gedaan naar schuldhulpverlening. En ook de Algemene Rekenkamer trok deze conclusie na een evaluatie van het inburgeringsbeleid. Het geeft ons stof tot nadenken: slaan we ook in Zuidplas door in ons vertrouwen of geloof in eigen kracht en zelfredzaamheid?

Deze vraag is op meerdere terreinen aan de orde, de komende tijd zoomt onze fractie met name in op het armoedebeleid van Zuidplas. Armoede heeft ons hart, vooral ook omdat de God in wie wij geloven bewogen is met mensen die in armoede leven of het moeilijk hebben. Ook zonder een motivatie vanuit het geloof zijn er trouwens genoeg redenen om aan de slag te gaan met het thema armoede. Denk aan::

-          Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering, in Zuidplas stijgt dit aantal sneller dan in vergelijkbare gemeenten (waarstaatjegemeente.nl)

-          Het percentage mensen dat een laag inkomen heeft, in Zuidplas 6,1% (waarstaatjegemeente.nl)

-          De groeiende groep mensen die – landelijk gezien - landurig in armoede verkeert en niet profiteert van de economische groei (Centraal Bureau voor de Statistiek)

-          De landelijke stijging van het aantal mensen met problematische schulden (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

-          De conclusie dat het huidige beleid en de huidige regelgeving er niet voor zorgen dat armoede vermindert (Kerk in Actie)

Alles bij elkaar opgeteld meer dan genoeg reden om aan de slag te gaan met het thema armoede. Samen met CDA, PvdA/ GroenLinks en SP hebben we ervoor gezorgd dat het beperken van armoede als doel is toegevoegd aan de Begroting 2017. Vraag is: hoe doen we dat? Het college lijkt die handschoen nog niet echt op te pakken, daarom doen we dat zelf. De komende tijd gaan in gesprek met al die mensen die met hart en ziel inzetten voor mensen die in armoede leven of in de schulden zitten.

We vragen hen wie in Zuidplas ondersteuning nodig hebben en hoe we zicht krijgen op die ondersteuningsvragen. We zijn benieuwd hoe professionals en vrijwilligers kijken naar de rol van onder meer ouders, werkgevers, woningcorporaties, nutsbedrijven en – niet te vergeten – de gemeente zelf, ook als het gaat om schuldhulpverlening.

Kortom: vooral echt luisteren en even geen vooringenomenheid over de mogelijkheden die mensen hebben om zelfstandig hun financiën op orde te houden. En zeker ook geen vooroordelen over de houding van mensen met schulden. Hen wordt nogal eens verweten dat zij niet willen meewerken aan het saneren van hun schulden. Niets is minder waar, zo blijkt ook uit recent wetenschappelijk onderzoek over het effect van armoede en schulden op ons gedrag en de keuzes die we maken. Door de stress die met armoede gepaard gaat denken wij mensen minder goed na over de consequenties van ons en worden we wantrouwender naar instanties.

De uitkomsten van de gesprekken gebruiken we om het college later dit jaar op pad te sturen met een aantal gerichte opdrachten. Gerichte opdrachten die moeten leiden tot een samenhangend armoedebeleid in Zuidplas. Een beleid dat er toe leidt dat minder mensen in de schulden terecht komen of andere (gezondheids)problemen ervaren als gevolg van armoede.

Jan Willem Schuurman

Gemeenteraadslid ChristenUnie/SGP 

Ook een opinie artikel insturen? Mail dan naar info@omroepzuidplas.nl