Clicky

Doorgeslagen geloof in eigen kracht? Op naar een samenhangend armoedebeleid voor Zuidplas!

Copyright Omroep Zuidplas

"Slaan we ook in Zuidplas door in ons vertrouwen of geloof in eigen kracht en zelfredzaamheid?" Dat is de vraag die CU-SGP raadslid Jan-Willem Schuurman stelt in dit ingezonden artikel. Ook een opinie artikel insturen? Mail dan naar info@omroepzuidplas.nl

“De overheid gaat in het algemeen ten onrechte en teveel uit van zelfredzaamheid”. Deze conclusie trok de Nationale Ombudsman vorig jaar nadat hij onderzoek had gedaan naar schuldhulpverlening. En ook de Algemene Rekenkamer trok deze conclusie na een evaluatie van het inburgeringsbeleid. Het geeft ons stof tot nadenken: slaan we ook in Zuidplas door in ons vertrouwen of geloof in eigen kracht en zelfredzaamheid?

Deze vraag is op meerdere terreinen aan de orde, de komende tijd zoomt onze fractie met name in op het armoedebeleid van Zuidplas. Armoede heeft ons hart, vooral ook omdat de God in wie wij geloven bewogen is met mensen die in armoede leven of het moeilijk hebben. Ook zonder een motivatie vanuit het geloof zijn er trouwens genoeg redenen om aan de slag te gaan met het thema armoede. Denk aan::

-          Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering, in Zuidplas stijgt dit aantal sneller dan in vergelijkbare gemeenten (waarstaatjegemeente.nl)

-          Het percentage mensen dat een laag inkomen heeft, in Zuidplas 6,1% (waarstaatjegemeente.nl)

-          De groeiende groep mensen die – landelijk gezien - landurig in armoede verkeert en niet profiteert van de economische groei (Centraal Bureau voor de Statistiek)

-          De landelijke stijging van het aantal mensen met problematische schulden (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

-          De conclusie dat het huidige beleid en de huidige regelgeving er niet voor zorgen dat armoede vermindert (Kerk in Actie)

Alles bij elkaar opgeteld meer dan genoeg reden om aan de slag te gaan met het thema armoede. Samen met CDA, PvdA/ GroenLinks en SP hebben we ervoor gezorgd dat het beperken van armoede als doel is toegevoegd aan de Begroting 2017. Vraag is: hoe doen we dat? Het college lijkt die handschoen nog niet echt op te pakken, daarom doen we dat zelf. De komende tijd gaan in gesprek met al die mensen die met hart en ziel inzetten voor mensen die in armoede leven of in de schulden zitten.

We vragen hen wie in Zuidplas ondersteuning nodig hebben en hoe we zicht krijgen op die ondersteuningsvragen. We zijn benieuwd hoe professionals en vrijwilligers kijken naar de rol van onder meer ouders, werkgevers, woningcorporaties, nutsbedrijven en – niet te vergeten – de gemeente zelf, ook als het gaat om schuldhulpverlening.

Kortom: vooral echt luisteren en even geen vooringenomenheid over de mogelijkheden die mensen hebben om zelfstandig hun financiën op orde te houden. En zeker ook geen vooroordelen over de houding van mensen met schulden. Hen wordt nogal eens verweten dat zij niet willen meewerken aan het saneren van hun schulden. Niets is minder waar, zo blijkt ook uit recent wetenschappelijk onderzoek over het effect van armoede en schulden op ons gedrag en de keuzes die we maken. Door de stress die met armoede gepaard gaat denken wij mensen minder goed na over de consequenties van ons en worden we wantrouwender naar instanties.

De uitkomsten van de gesprekken gebruiken we om het college later dit jaar op pad te sturen met een aantal gerichte opdrachten. Gerichte opdrachten die moeten leiden tot een samenhangend armoedebeleid in Zuidplas. Een beleid dat er toe leidt dat minder mensen in de schulden terecht komen of andere (gezondheids)problemen ervaren als gevolg van armoede.

Jan Willem Schuurman

Gemeenteraadslid ChristenUnie/SGP 

Ook een opinie artikel insturen? Mail dan naar info@omroepzuidplas.nl 

Reactie's (8)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

kiwiko 1-4-2017 21:12

Mensen zijn prima in staat om op eigen kracht het leven in te richten het enige wat nodig is, is de vrijheid dit te doen. Ons land is ingericht met de meest idiote regels om juist mensen ervan te weerhouden op eigen kracht te leven. 

Ik heb vorig jaar augustus de bijstand gedag gezegd. Ik heb eerst 1,5 jaar gezeurd of ik alsjeblieft met behoud van uitkering 6 maanden kon beginnen met het opzetten van een stichting..... mocht niet, konniet en ga zo maar door. 

Omdat ik van de druk in de bijstand neigingen kreeg mezelf op te hangen en ook een terugval heb gehad in 2015 door die constante druk die je voelt in de bijstand (alcoholist 2013 gestopt met drinken) heb ik uiteindelijk maar gevonden dat het de dood of de gladiolen moest worden. Nu een half jaar verder kan ik redelijk op eigen kracht mijn broek op houden........ MAARRR moet ik wel de schade die ik gemaakt heb in dat half jaar geen inkomen in gaan lopen. Want het niet kunnen betalen van je rekeningen is heel, heel, heeeeel duur. 

Overigens heeft Zuidplas NIET mijn gemeentelijke belastingen kwijtgescholden omdat mijn vader 7000 euro op mijn rekening gestort hard (je weet wel half jaar overbruggen EN startkapitaal voor de stichting) Maargoed, kwijtschelden zat er niet in. Dit jaar heb ik weer kwijtschelding gevraagd omdat ik nog steeds ver onder het minimum zit........ ben benieuwd of sociaal Zuidplas dit jaar wel mij die lucht gunt.

De financiele druk is groot, maar niet in het keurslijf lopen van de BV Nederland met al diens absurde eisen is het meer dan waard....... een verademing. 

Dus nee, we zijn niet doorgeschoten........ de BV Nederland beperkt gewoonweg teveel en daarom KUNNEN mensen geen eigen verantwoording nemen.

Bijdeweg.......... hoe verhoudt dit hele maatschappelijke, sociale, we leven mee  en we gaan jullie redden opinie tegenover drie van mijn buren die 20.000 euro dwangsom opgelegd hebben gekregen omdat ze geheel op eigen kracht en zeer zelfredzaam in hun recreatiewoning wonen........ U realiseert zich wel dat zij alles kwijtraken door uw beleid toch?

Thom 2-4-2017 8:20

Bij armoedebeleid hoort ook een duidelijke definitie van armoede https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Armoede

HVN 3-4-2017 7:19

...en armoedebestrijdingsbeleid?

 

Jan Dirk Dorrepaal 3-4-2017 10:14

Wat is precies de relatie van de foto met de inhoud van het artikel. Los van de vraag of dit  mogelijk een (jeugd) foto van de schrijver is; wat is dat betonnen kunstwerk op de achtergrond? Een afgekeurd tunneldeel van een nieuwe mini metrouitbreiding in Zuidplas of een onderdoorgang speciaal voor ligfietsers?.....

Redactie 3-4-2017 12:52

@jan-dirk, zoals je onderaan artikel kunt lezen is de foto afkomstig van een gratis foto site Pixabay.com. Als je op deze site het woord armoede intikt krijg je deze armoedige afbeelding. Suggestie voor betere foto mag je natuurlijk geven. :-)

kiwiko 3-4-2017 16:10

Voor de geintresseerden hoe het werkt in schuldenlalaland. En weet je wat nou het ergste is. 80% van de problematische schulden zijn terug te voeren naar de overheid. CJIB is de allergrootste boosdoener.(rigide onmenselijk, niet mee te praten, zelfs rechters zijn het helemaal zat......  maar kunnen niks!)  Op de voet gevolgd door Zorgverzekeringen (want als je niet kan betalen dan doen we het gewoon duurder maken, dan lukt het vast beter) met een straffe derde plek voor de belastingdienst zowel landelijk als lokaal.

IK zit niet in de politiek, IK kan het niet veranderen..... ik kan het alleen aandragen zodat diegene die WEL in de politiek zitten en zich zo zorgen maken om armoede hiermee aan de gang kunnen.

 

 

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/04/03/wie-altijd-over-geld-tobt-kan-niet-meer-denken/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/03/27/afschrijving-boete-cjib-terugdraaien-kan-maar-u-gaat-van-de-regen-in-de-drup/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/03/20/alles-loopt-in-het-honderd/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/03/17/jesse-frederik-wie-in-nederland-zijn-rekeningen-niet-kan-betalen-wordt-beboet-vernederd-en-gegijzeld/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/03/03/deventenaren-in-problemen-door-beslag-op-uitkering/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/02/23/zonder-adres-geen-zorgverzekering-en-ook-geen-plek-om-rustig-te-sterven/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/02/13/duizenden-mensen-in-nederland-totaal-geisoleerd/

https://www.overheidsgedonder.nl/2017/02/28/aantal-ten-onrechte-gegijzelde-mensen-afgenomen/

Redactie 4-4-2017 9:17

Op verzoek van en met dank aan Jan Dirk een nieuwe foto bij 't artikel! :-)

cor laurier 4-4-2017 16:23

Eindelijk staat armoede beleid op de Agenda .Ben ik heel blij mee .Ik dacht eigenlijk als oudere man en bestuurder in diverse organisaties dat ik wel alles had meegmaakt .Maar helaas niet.Sind 3 jaar ben ik schuld hulpmaatje .Ja mensen komen in de problemen, veel scheidingen, maar ook het verlies van een baan .of door het flex werk ,onzeker inkomen . Dan moet je van allerlei regels gebruik gaan maken ,zorgtoeslag,huurtoeslag ,kind gebondenbudget,pgb .hefffingskorting ga maar door.Velen weten niet hoe dit werkt .Vullen het bijvoorbeeld een keer in en als er wat verandert wordt dit niet doorgegeven .Als je al onzeker ben, dan wordt je het wel van deze regels .Sommige vragen niets meer aan ,andere maken de brieven niet meer open .Als je vroeg bij zo situatie kan zijn,kun je best wel veel voorkomen .Waarom hebben wij geen kredit bank zodat je de schuld bij dezebank kan onderbrengen.Waarbij  je de schuld aan een instantie terug kan betalen .Dat zal rust geven ,dan met verschillende deurwaaarders bezig zijn .Deze deurwaarder zijn net tita tovernaars.Je schuld vliegt omhoog .Laat staan de overheid met het CJIB waar niet mee te overleggen is .Een boete van 200 euro wordt zomaar binnen bepaalde tijd 2000 .Of de belastingen met hun bankbeslag.Of degene die een baan heeft met een aanvullende bijstansuitkering .Je kan bij maar een de heffingskorting krijgen.Dus netto krijg je minder, en 50 per maand daar moeten sommige  een week van leven.Schaam eigenlijk dood, maar elke maand mag je wel iemand naar de voedselbank verwijzen .Over onze sociale dienst kan ik ook nog wel uitwijden. Of kinderen in de armoede, maar ik stuur bijna elke week mijn belevenissen al maatje naar Jan Baasen  Pieter Beeldman zal het ook naar Jan Willem Schuurman gaan doen.Want er is heel veel verborgen leed .Misschien als gemeenteraadslid een meedraaien  met een schuldhulpmaat .

Cor Laurier