Clicky

Jongeren vieren Palmzondag

Copyright Omroep Zuidplas

Jongeren van het bisdom Rotterdam en van het bisdom Breda vierden samen Palmzondag in de St. Victorkerk in Waddinxveen. Dit gebeurt in het kader van de Wereldjongerendag.

De ontmoeting startte met een eucharistieviering met bisschop Van den Hende. In zijn preek zei de bisschop: “Als we het evangelie van deze Palmzondag goed tot ons door laten dringen, dan mogen we beseffen dat het de Zoon van God is die lijdt en dat het de mensen zijn die Hem bespuwen en bespotten en opjagen. Bij zoveel lijden zou je kunnen uitroepen: waar is God? Maar eigenlijk kunnen we beter vragen: wat is er met de mens gebeurd, dat mensen zover gaan en een onschuldige Jezus vernederen en pijn doen en kruisigen? God is niet ver weg. Want waar lijden en dood is, daar staat onze Heer Jezus, de gekruisigde, naast ons. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij staat op uit de dood. Hij gaat voor ons uit naar het eeuwig leven.”

“We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat geldt voor alle mensen, ook al wordt het leven van veel mensen en ook hun menselijke waardigheid met voeten getreden. Als kinderen van God mogen wij zijn beeld van liefde en trouw, dat in ons binnenste is gelegd, met eerbied bewaren en blijven vernieuwen. Dat doen we door te bidden en om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening en in Jezus’ Naam te komen tot daden van barmhartigheid en liefde.”

Aan het begin van de middag vragen de jongerenwerkers van beide bisdommen aandacht voor een aantal activiteiten. Zoals de Maria Ommegang in het bisdom Breda (25 juni) en de Nationale Bedevaart Brielle (8 juli) in het bisdom Rotterdam. Zomerkampen, jongerenbedevaart Banneux waarna er diversen workshops startte