Clicky

Opinie: Verlicht de historische verbinding tussen Moerkapelle en Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Inwoner Jan Dirk Dorrepaal schreef een opinieartikel over de historische verbinding tussen Moordrecht en Moerkapelle. Ook een opinieartikel insturen? Stuur dan een e-mail naar info@omroepzuidplas.nl

De Zuidplaspolder is de afgelopen decennia het toneel geworden van grote infrastructurele ingrepen. Denk aan de Ringvaart, spoorwegen, rijkswegen annex provinciale wegen en de dorpsuitbreidingen. Er is recent een nieuwe gemeente Zuidplas gevormd bestaande uit het westelijk gelegen deel van die polder -annex een aantal kleinere polders, die grotendeels omgevormd zijn tot recreatiegebieden. In de dorpen zijn zeer actieve historische verenigingen en stichtingen, die zich naast hun eigen meestal plaatselijk georiënteerde verzamelingen ook inspannen voor behoud van monumenten en oudheden varierend van het redden van oorspronkelijke molendelen ten behoeve van een openlucht expositie en verfraaiing van de nieuwe wijk van Moerkapelle tot en met het redden en pleiten voor renoveren van de Snelle Sluis en de Steenhovens etc. Men zou eigenlijk verplicht moeten worden om donateur/lid te zijn.

Maar los van deze plaatselijke activiteiten ontbreekt er iets..iets, dat Zuidplas als geheel raakt. Wie zich een beetje in de geschiedenis van de drooglegging van de centrale Zuidpolder verdiept vindt alles over molens en gemalen, maar ooit is deze polder ingericht volgens een raster van tochten etc. En dat is toch wel bijzonder: vanuit een rechte lijn getrokken tussen de kerktorens van Moerkapelle en Moordrecht. Die lijn is op dit moment nog zichtbaar in de polder met de Bredeweg en Middelweg met parallel daaraan tochten.

Als je nu te midden van al wegen en spoorlijnen ook nog een beetje samenhang en zelfs misschien wel moderne (dorps)identiteit wilt kunnen herkennen dan zou je die Brede-Middellijn eigenlijk eruit moeten lichten en dat dan letterlijk. Construeer op de beide kerktorens een laserverbinding (in kleur zou ik zeggen) als symbool; denk maar aan de verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam. Zo krijg je Zuidplas ook als geheel op de kaart met een stevige historische achtergrond.

Jan Dirk Dorrepaal
Zevenhuizen.

Reactie's (9)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

Marijke Edel 3-5-2017 21:32

Dag meneer Dorrepaal,

Wat een mooi idee. Geschiedenis kan inderdaad de dorpen figuurlijk, en misschien ook letterlijk, met elkaar verbinden.

Maar laten we beginnen met het veilig stellen van een icoon van de geschiedenis van Zuidplas, de Snelle Sluis in Moordrecht.

Bij die Snelle Sluis zou je door middel van een app de vele molens die er hebben gestaan weer digitaal tot leven kunnen roepen. Maar die app kan natuurlijk ook weer verbinden met de rest van de poldergeschiedenis.

Ideeen genoeg. Ook kennis genoeg in Zuidplas waar men een beroep op kan doen. Ben benieuwd of er een bestuurder is in Zuidplas die zo'n ambiteus plan zou durven te gaan trekken.

Jan Dirk Dorrepaal 4-5-2017 8:03

@Marijke Edel. 

Dag Mevrouw Edel,

De realisatie van een dergelijke zichtbare -waarschijnlijk groene- laserstraal is  financieel niet kostbaar, maar ik denk, dat er vele vele vele "autoriteiten" aan te pas zullen moeten komen om instemming en goedkeuring te krijgen. Ook gelet op de bedoeling ligt het dan voor de hand om het via het gemeentebestuur te regelen. 

HVN 4-5-2017 18:08

'Verbinden' is nu het toverwoord: verbind die lijn met het door de jeugdgemeenteraad verlangde lespakket Zuidplasdorpen!

Jan Dirk Dorrepaal 7-5-2017 9:36

Men kan natuurlijk ook anders redeneren. Is deze voorgestelde laserverbinding op de grens van Zuidplas en Waddinxveen een voorbode van Groot Zuidplas of....moeten  we langzamerhand eens gaan denken aan verzelfstandiging van de dorpen. 

Wie de agenda van de aanstaande raadsvergadering bekijkt ziet eigenlijk alleen maar onderwerpen, die door die samenvoeging aan de orde zijn gekomen varierend van dorpshuizenbeleid, nieuw gemeentehuis, uitbreiding inwonerpanel etc. Stel nu eens, dat bijvoorbeeld Moerkapelle weer (nou ja weer) een eigen gemeente wordt (we trekken de zuidelijke grens bij de A12) dan zijn al die onderwerpen niet of nauwelijks aan de orde. OK het kost een extra burgemeester, gemeentesecretaris en griffier, maar het aantal wethouders kan terug naar twee (zelfs in deeltijd) en het aantal gemeenteraadsleden wordt ook veel minder.. Een gemeentehuis is niet nodig; er staat een aardig Dorpshuis. 

En nu we toch bezig zijn. De verkiezingen doen we ook maar anders.  We maken eens in de 4 jaar een lijst van personen, die in de raad willen of zelfs wethouder willen worden. Iedereen kruist maximaal het aantal namen aan, dat in de raad mag zitten en wie de meeste stemmen heeft komt erin. Het hele proces kan nog digitaal ook.

Wordt die laserverbinding straks nog een intergemeentelijke regeling, maar dat valt niet meer op.

 

Jaap Reijm 7-5-2017 22:33

Een laserverbinding dwars op een drukke aanvliegroute, is dat wel veilig ? surprise

Jan Dirk Dorrepaal 7-5-2017 23:17

@JaapReijm. Zorgt er dan misschien voor dat er een beetje hoger (aan)gevlogen wordt. 

Overigens zal het op kerktorenhoogte geen probleem zijn nog afgezien van de lasersterkte, die vergelijkbaar is met de bekende "aanwijsstok".

Jan Dirk Dorrepaal 8-5-2017 12:06

Die apparaten zijn gewoon te koop voor ca €66. Misschien een sterkere- zeker geen StarWars- versie wenselijk, maar op 2 x 5 km zal dat niet veel zijn. Ook is er sprake van een vaste horizontale georienteerdheid. De piloten hebben meer problemen om een correcte hoogte bij de landing op Zestienhoven aan te houden dan de richting; voor dat laatste gebruiken ze begreep ik de Hennipsloot.

Ruben Kortenoeven 8-5-2017 12:47

Opvallend is dat b.v. in Rotterdam (dichter bij het vliegveld kan bijna niet) met enige regelmaat evenementen zijn met lasershows, o.a. bij de Erasmusbrug. Ook als ik 's-avonds laat in het Rottemerengebied loop heb ik wel eens laserlicht gezien afkomstig van de discotheek met een glazen dak aan de Prins Alexanderlaan 37 te Rotterdam.

Voor zover ik kan overzien kan het Besluit Burgerluchthavens (art. 16 en 17) en de in opdracht van het ministerie van I&M in kaart gebrachte obstakelvlakken en beperkingsgebieden inz. Luchthavenbesluit Rotterdam - The Hague Airport (zie par. 7.2) ,waaraan @André Muller hierboven refereert, op grond van luchtverkeersveiligheid en bescherming van vogels, inderdaad een belemmering vormen voor het idee van de lasers zoals voorgesteld door @Jan Dirk Dorrepaal. 

Anderzijds is er ook de constatering dat voor locaties in Rotterdam die relatief dichtbij de luchthaven zijn gelegen, klaarblijkelijk vergunningen worden verleend voor lasershows.

Een gemeente kan een vergunning voor een evenement met lasers verstrekken, maar daarvoor is eerst de goedkeuring van de Luchtvaartinspectie nodig:

"Zij beoordeelt of een lasershow kan worden toegestaan en onder welke voorwaarden.

Bij de beoordeling kijkt de Inspectie naar de voorgestelde locatie van een show, het type gebruikte laser en een aantal andere gegevens. Dit zijn de parameters die dienen als invoergegevens voor een computerprogramma waarmee wordt bepaald of de ligging van de showlocatie ten opzichte van een luchthaven zodanig is dat de veiligheid gewaarborgd kan worden. Rondom ieder luchthaven bevinden zich een drietal concentrisch gelegen gebieden waarbij op grotere afstand van een luchthaven de energiebundels van een lasershow steeds krachtiger mogen zijn.

Soms kan het nodig zijn om voorwaarden te stellen in andere gevallen hoeven geen beperkingen opgelegd te worden. Indien nodig worden luchtvarenden en andere organisaties zoals de luchtverkeersleiding speciaal door de Inspectie geinformeerd." 

Jan Dirk Dorrepaal 8-5-2017 13:25

Bedankt maar weer Ruben. Ik vroeg mij ook al af hoe al die festivals in de omgeving van het vliegveld mochten doorgaan. Maar Rotterdam.....Quod licet Jovi, non licet Bovi" (wat Jupiter vrijstaat, staat niet ieder koe vrij), dacht ik maar. Toch is de eerste vraag: vindt "men" het een idee om mee verder te gaan?

Nog iets. Dat ik een laserstraal voorstelde was mede ingegeven door het feit, dat de moderne landmeters hiermee werken. En een hommage aan deze torentje-torentje aanpak uit het verleden.