Clicky

Capelle boekt over 2016 positief resultaat van 14,5 miljoen

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in 2016 een bedrag van 14,5 miljoen euro overgehouden. Met het positieve resultaat wil het Capelse college van B&W de komende jaren verder investeren. Ook wordt het gebruikt als buffer om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. 

Het Capelse college heeft de jaarrekening en jaarverslag over 2016 op vrijdag 19 mei naar de gemeenteraad gestuurd. "Dit mooie financiële resultaat vloeit terug naar de Capellenaren. Bijvoorbeeld door onze lokale lasten laag te houden", zegt wethouder Jean-Paul Meuldijk (Financiën). Het resultaat is 3,3 miljoen euro meer dan verwacht bij de Najaarsnota. "Het is een bijzondere prestatie in gemeenteland om zo'n onverminderd sterke financiële reserve te hebben. En belangrijk daarbij: Capelle aan den IJssel blijft opnieuw één van de goedkoopste gemeenten in de regio om te wonen."

Positief resultaat

Het positieve resultaat is mede te danken aan een aantal voordelen. Zo claimde de Belastingdienst vorig jaar dat de btw voor het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers niet aftrekbaar was voor gemeenten. "Mooi dat we er in zijn geslaagd het gratis ov voor onze 65-plussers overeind te houden, en ook in het gelijk zijn gesteld in het bezwaar dat we hebben gemaakt tegen de aanslag van de belastingdienst. We krijgen 520.000 euro teruggestort", aldus wethouder Meuldijk. Daarnaast is ook de WMO, zowel collectief als individueel, in 2016 succesvol geweest. "De klanttevredenheid is hoger dan ooit, en daarbij is ook nog een voordeel behaald van bijna twee miljoen euro".

'Denken Durven Doen'

Er is in 2016 wederom hard gewerkt aan de speerpunten uit het coalitieakkoord 'VOOR CAPELLE, Denken Durven Doen'. Als het gaat om maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie blijkt dat de tevredenheid over de kwaliteit van de Capelse dienstverlening onder cliënten groot is. De ondersteuning door het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt bijvoorbeeld door ouders en jongeren met een cijfer van 8,5 en 8,7 beoordeeld. Verder is er in 2016 volop geïnvesteerd in de buitenruimte. Zo zijn, samen met Capellenaren, de plannen voor de vernieuwingen in en rond het centrum gemaakt en werd in dit kader de eerste beleefbare gebiedsvisie van Nederland gerealiseerd: de CentrumXpeditie.

Toekomst

Wethouder Meuldijk kijkt positief vooruit naar de komende jaren: "Met het positieve saldo kunnen we ook de komende jaren verder bouwen aan onze opgaven. Zo staat de verdere transformatie van het sociaal- en fysiek domein hoog op de agenda en blijven we ons inzetten op het thema sociale veiligheid in de kwetsbare buurten waar de Stadsmariniers actief zijn." Ook gaan Capellenaren de komende jaren de uitvoering van de vernieuwingen van het centrumgebied merken. Er wordt weer gebouwd in Capelle!

Jaarrekening

Met de jaarrekening legt het Capelse college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten aanzien van de voornemens zoals die in de Programmabegroting van 2016 staan opgesteld. De Jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de nota in de raadsvergaderingen van 3 juli.