Clicky

Opinie: Een hogere opkomst is in het belang van de democratische legitimiteit van het lokale bestuur

Copyright Omroep Zuidplas

VVD fractieadviseur Leendert Karreman schreef een opinieartikel over de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook een opinieartikel insturen? Stuur dan een e-mail naar info@omroepzuidplas.nl.

Afgelopen dinsdag, 16 mei jl. was voor mij, om meerdere redenen, een bijzondere dag. Mijn zus Suzanne werd die dag 30 jaar. Ze had besloten haar verjaardag niet op die dag te vieren, omdat haar man die week niet thuis was. Om haar verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan hadden mijn ouders een surprise party georganiseerd. Weliswaar in kleine kring, maar zo had ze toch het gevoel dat ze jarig was. De festiviteiten heb ik voortijdig verlaten, omdat tijdens de raadsvergadering een motie werd behandeld die op mijn initiatief is ingediend. Het betrof de motie tot opkomstbevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 21 maart jl. bleek dat de opkomst in de gemeente Zuidplas 84,88% was. Een stijging van 10% ten opzichte van 2012 (77,38%). Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst “slechts” 56,02%. Dat betekent dat bijna de helft van de stemgerechtigden niet gaat stemmen! Wat zegt dat over de democratische legitimiteit?

Het is algemeen bekend dat de opkomst bij lokale verkiezingen lager ligt dan bij landelijke verkiezingen. Bij lokale verkiezingen laat de opkomst bovendien een dalende trend zien. Als we niets doen, kan het zomaar gebeuren dat straks meer dan de helft niet gaat stemmen. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen!

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is de VVD Zuidplas van mening dat we moeten onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de opkomst te verhogen. Enkele mogelijke maatregelen die we in een motie voorgesteld hebben zijn:

1.     Meer stembureaus

2.     Verkiezingsfestiviteiten op locaties waar gestemd kan worden

3.     In samenwerking met sportverenigingen en scholen een sportdag organiseren waar tevens een stembureau is

4.     Verkiezingstaxi’s inzetten om ouderen en mindervalide stemgerechtigden naar een stembureau te brengen

5.     Een écht drive-in stembureau, liefst 1 in ieder dorp.

6.     Opzetten lokale stemwijzer.

De VVD staat bekend als financieel bewuste partij, gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Als hoeder van de financiën zijn we dan ook van mening dat de voorgestelde maatregelen niet tegen iedere prijs gerealiseerd moeten worden. Eerst moet blijken wat de technische en financiële haalbaarheid is. Als dit bekend is zullen we met de gemeenteraad een afweging maken welke maatregelen we gaan inzetten. Hierbij zal gelet worden op prijs en effectiviteit.

De ingediende motie kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. Het college is nu aan zet om de voorgestelde maatregelen verder uit te werken, zodat er door de raad keuzes gemaakt kunnen worden.

Met deze motie willen we dat de politiek als geheel meer inwoners bereikt, zodat zij weten wat het belang van de lokale politiek is. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat er wat te kiezen valt, door het overbrengen van standpunten en het inzichtelijk maken van verschillen tussen de partijen.

Ik kan u verzekeren, er ís wat te kiezen!
Maak gebruik van uw stemrecht, laat uw stem horen op 21 maart 2018!

Leendert Karreman
Fractieadviseur VVD Zuidplas