Clicky

KiN brengt beroep uit op Esther van Schie

Copyright Omroep Zuidplas

De algemene kerkenraad van de Kerk in Nesselande(KiN) heeft een beroep uitgebracht op Esther van Schie om haar te kunnen uitzenden als predikant met bijzondere opdracht voor migranten.

Esther van Schie gaat werken voor de stichting Geloofsinburgering. Deze stichting wil migranten helpen in de Nederlandse seculiere samenleving het geloof te behouden of te (her)vinden. Die stichting staat financieel en arbeidsrechtelijk los van de KiN als zendende gemeente. De KiN is geestelijk verbonden en draagt als uitzendende gemeente de ‘ambtelijke’ verantwoordelijkheid.

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 22 mei jl. besloten om een beroep op Esther uit te brengen. De bevestigingsdienst zal op 24 september a.s plaatshebben.

Zie ook het artikel:
Esther van Schie rond studie theologie af