Clicky

Historie van Zuidplas niet meer te vinden in de gemeentegids

Copyright Omroep Zuidplas

De historie van de gemeente Zuidplas staat sinds dit jaar niet meer in de gemeentegids. De historische verenigingen in Zuidplas vragen in een brief aan het college om uitleg.

Tot en met 2016 was er aandacht voor de historie van de gemeente Zuidplas in de gemeentegids. De historische verenigingen zijn dan ook niet blij dat hier in de gids van 2017 geen aandacht meer aan besteed is. Vooral voor nieuwe bewoners is het interessant en leerzaam wat de historie is van het dorp waarin zij wonen. De gemeentegids was daar altijd een prima middel voor.

De historische verenigingen vinden het vooral vreemd dat dit juist dit jaar gebeurd. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad op voorstel van de kindergemeenteraad nog besloten tot het samenstellen van een lespakket, onder andere over de lokale geschiedenis, voor scholen in Zuidplas.

In een brief aan het college van Burgemeester en wethouders vragen de verenigingen dan ook om opheldering van het college.