Clicky

Historische verenigingen: monumenten verdienen meer politieke aandacht

Copyright Omroep Zuidplas

De drie historische verenigingen uit Zuidplas hebben een gezamenlijke visie gepresenteerd over cultureel erfgoed in Zuidplas. Doel is om met de lokale politiek samen te zorgen dat het erfgoed zo goed mogelijk behouden blijft.

Het stuk is door de verenigingen onlangs aan de gemeenteraadsfracties van het CDA, D66 en PvdA/GroenLinks gepresenteerd. In het visiestuk stellen de verenigingen dat monumenten en andere overblijfselen uit het verleden meer aandacht verdienen van de lokale politici. Wat ontbreekt zijn een integrale visie en wellicht daardoor een gebrek aan enthousiasme voor dit onderwerp, aldus de verenigingen. Ze vragen de politieke partijen hun adviezen op te nemen in hun verkiezingsprogramma's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook pleiten ze voor structureel overleg met de verantwoordelijke wethouders over het behoud van cultureel erfgoed in de gemeente. 

Het visiestuk sluit aan op de nieuwe wetgeving over dit onderwerp: de Erfgoedwet (van kracht sinds de zomer van 2016) en de Omgevingswet, die in 2018 in werking treedt.

Volgens de historische organisaties is een goede omgang met cultureel erfgoed 'een morele verplichting' tegenover de mensen van wie we het hebben geërfd. Een goede zorg voor het erfgoed versterkt de band tussen de burger en de plaats waar hij woont, maakt de gemeente aantrekkelijker, vertelt de geschiedenis van de inwoners en bevordert de integratie van nieuwkomers. De historische organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

De historische verenigingen willen veel meer worden betrokken bij gemeentelijke beslissingen over cultureel erfgoed. Dit zou kunnen door structureel overleg met de betrokken wethouders. Ook zou elke fractie in de gemeenteraad een raadslid moeten benoemen tot specialist voor het cultureel erfgoed in de gemeente Zuidplas. Lees hier de complete visie van de historische verenigingen.