Clicky

New York Times: Waterberging Eendragtspolder voorbeeld voor rest van de wereld

Copyright Omroep Zuidplas
De waterberging in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen is één van de voorbeelden hoe in Nederland wordt omgegaan met de uitdagingen rond het klimaat. In een lang artikel in de New York Times wordt de nieuwe functie van de polder beschreven als optie hoe om te gaan met klimaatverandering.

Het artikel in de New York Times is afgelopen week verschenen. In een serie artikelen beschrijft men hoe steden wereldwijd zeespiegelstijging en klimaat verandering het hoofd bieden. Rotterdam als wereldhaven en ruim 600.000 inwoners ligt voor 90 procent onder de zeespiegel. Een flink deel zelfs meer dan vijf meter.

Eén van de oplossingen voor het water probleem is de Eendragtspolder in de buurt van Rotterdam. Het gebied dat normaal gebruikt wordt om in te fietsen en te roeien kan in tijden van hoogwater gebruikt worden als waterberging. Rivierwater van de Rotte kan tijdelijk de polder instromen wanneer hoog water in bijvoorbeeld de Rijn of Noordzee de normale afvoer verhinderd.

Volgens de auteur is de waterberging één van de manieren waarop Nederlanders een visitekaartje afgeven om tot oplossingen te komen voor het wereldwijde probleem. De lokale oplossingen van de Nederlanders zijn er in klein en groot. Aan de ene kant worden inwoners opgeroepen om hun staatstenen in de tuin om te ruilen voor open grond zodat regenwater niet wegstroomt maar de grond in kan. Aan de andere kant zijn er de grote werken zoals de Maeslantkering. Maar dus ook de waterbergingen in onder andere parkeergarages en de Eendragtspolder.

Sinds het gereedkomen van de Eendragtspolder in april 2013 is de waterberging twee keer gebruikt. De eerste keer was in september 2013 en ook een maand later was de berging nodig bij overvloedige regenval.

Lees het hele artikel van de New York Times via deze link: The Dutch Have Solutions to Rising Seas. The World Is Watching