Clicky

Meer parkeerplekken voor Bomenwijk

Copyright Omroep Zuidplas

Als de gemeenteraad van Zuidplas ermee akkoord gaat, krijgt de Bomenwijk er 80 parkeerplaatsen bij en zullen er op sportpark Dorrestein 45 extra parkeerplaatsen komen door daar de voormalige kantine van de Christelijke Korfbal Vereniging Nieuwerkerk (CKV) te slopen.

De geplande kosten voor de aanpassingen op het sportpark bedragen € 180.000.  De extra parkeerplaatsen in de bomenwijk gaan ten koste van het groen, maar worden verdeeld over vijf locaties en hiervoor is een extra investering nodig van € 76.000. 

Deze aanpassingen zijn nodig omdat rondom sportpark Dorrestein zowel omwonenden als sporters en bezoekers enorme verkeers- en parkeerdrukte ervaren. De verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn in dit gebied de laatste jaren ernstig verslechterd, voornamelijk op zaterdagen en op trainingsavonden. Diverse onderzoeken hebben geleid tot dit voorstel voor uitbreiding van parkeerplaatsen. 

 

Reactie's (3)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

Cor V 2-7-2017 9:46

Wat een totaal onjuiste voorlichting! Is dit de "vernieuwende werking” van Omroep Zuidplas?

Hoe zit het dan wèl?

Het probleem betreft het zeer grote tekort aan parkeerplaatsen bij het sportpark. Sinds het bestaan ervan heeft een enorme groei en uitbreiding plaatsgevonden, vooral van de voetbalvereniging, zonder dat er parkeerplaatsen zijn bijgekomen. De huidige hoofdingang van de voetbal ligt aan de Spoorlaan, zijnde dè ontsluitingsweg voor het bestemmingsverkeer van de Bomenwijk (564 woningen). Logisch dat bezoekers, die op het veel te kleine terreintje bij de voetbalingang geen plek meer vinden naar de uitsluitend voor de woningen bestemde parkeerplaatsen uitwijken. Daardoor is er in de omgeving van de flats de Linde en de Els een enorme parkeeroverlast ontstaan, niet allen in de weekenden, maar ook op een naantal doordeweeks avonden. Op zich heeft dit gedeelte van de Bomenwijk voor de bewoners p-plaatsen voldoende. Er hoeft, als er geen auto's staan geparkeerd, die er niet thuishoren (sportpark), nooit iemand tevergeefs naar een plek te zoeken om zijn auto in de nabijheid van zijn woning te parkeren. Het is dus totaal onnodig om het aantal plaatsen uit te breiden. De wijze waarop die 29 plaatsen (en géén 80 zoals hier wordt meegedeeld) zijn gedacht is trouwens ook verkeerstechnisch onverantwoord en druist in tegen alle uitgangspunten van het inrichtingsplan dat door bureau Copijn in 2009 is ontworpen en toen is uitgevoerd.

Het voorstel dat op 4juli a.s. in de Gemeenteraad wordt behandeld (afkomstig van de VVD-raadsfractie), omvat het uitbreiden van het parkeerterrein achter het zwembad met ca 80 plaatsen (en dus niet 45 zoals in het bericht wordt vermeld). Plantechnisch gezien kunnen er echter nog wel een 30-tal bij. Er zullen echter er wel effectieve maatregelen nodig zijn om de stroom voetbalbezoekers die met de auto komen te verleggen van de Spoorlaan naar dat parkeerterrein. Een verplaatsing van de "hoofdingang" van de voetbalvereniging zal daarom onvermijdelijk zijn. Ook aan een duidelijke bewegwijzering om ook de bezoekers die van buiten Nieuwerkerk komen naar dit terrein te verwijzen is noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Louis 2-7-2017 11:33

Beste Cor,   bedankt voor deze aanvullende informatie, fijn dat je blijft reageren op deze  website. Dat stellen wij zeer op prijs, maar als je in de stukken kijkt voor de komende raadsvergadering dan zie je dat het uitgangspunt dinsdag een initiatiefvoorstel van de VVD  is (ingediend door Nick Rockx), waarin uitgegaan wordt van genoemde oplossing en parkeerplekken. In een tweede stuk wordt dit bevestigd door het college. Er is de laatste maanden natuurlijk al veel over gesproken en intussen heb ik vernomen dat de VOOH dinsdag gaat inspreken. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. Groeten van Louis Bekker    

Cor V 2-7-2017 12:49

Beste Louis,

Allereerst welkom terug bij Omroep Zuidplas!

Het laatste woord is zeker nog niet gesproken. Waar je precies hebt vernomen dat er iemand van de VOOH gaat inspreken is me niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat bedoeld wordt dat de Flatcommissie van de Linde als direct betrokkene namens de bewoners op de Raadsvergadering van zich zal laten horen. De VOOH is namelijk een overkoepelend orgaan van alle acht Flatcommissies en staat dus wat verder af van het binnen de Bomenwijk plaatselijke probleem van parkeeroverlast dat zich manifesteert rondom de flats de Linde en de Els.