Clicky

Meer parkeerplekken voor Bomenwijk

Copyright Omroep Zuidplas

Als de gemeenteraad van Zuidplas ermee akkoord gaat, krijgt de Bomenwijk er 80 parkeerplaatsen bij en zullen er op sportpark Dorrestein 45 extra parkeerplaatsen komen door daar de voormalige kantine van de Christelijke Korfbal Vereniging Nieuwerkerk (CKV) te slopen.

De geplande kosten voor de aanpassingen op het sportpark bedragen € 180.000.  De extra parkeerplaatsen in de bomenwijk gaan ten koste van het groen, maar worden verdeeld over vijf locaties en hiervoor is een extra investering nodig van € 76.000. 

Deze aanpassingen zijn nodig omdat rondom sportpark Dorrestein zowel omwonenden als sporters en bezoekers enorme verkeers- en parkeerdrukte ervaren. De verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn in dit gebied de laatste jaren ernstig verslechterd, voornamelijk op zaterdagen en op trainingsavonden. Diverse onderzoeken hebben geleid tot dit voorstel voor uitbreiding van parkeerplaatsen.