Clicky

Meedoen in regio Midden-Holland voor €10 per inwoner

Copyright Omroep Zuidplas

De provincie wil samen met de regio’s werken aan gebiedsgerichte projecten, die bijdragen aan de ontwikkeling van en in de regio’s.

De provincie stelt daarvoor financiële middelen beschikbaar, met als voorwaarde cofinanciering door de Regio en stelt voor dat de vijf gemeenten in Midden-Holland, waaronder Zuidplas, hiervoor een bedrag beschikbaar stellen van € 10,- per inwoner.

Binnen de regio Midden-Holland komt hiermee een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar voor  projecten zoals de Kaasacademie, MBO4 opleiding Smart Technology, museum voor Romeinse schepen, Fieldlab bodemdaling, waterrecreatie, vervolg containeroverslag, nieuwbouw drijvend op het veen en een snelfietspad van Gouda naar Rotterdam.

Het verzoek van de provincie Zuid-Holland staat dinsdag 4 juli op de agenda van de raadsvergadering.