Clicky

Veel belangstelling voor Den Onthaestingh in Ver Hitland

Copyright Omroep Zuidplas

Op het Open Schip afgelopen zaterdagmiddag in de werkhaven van Ver Hitland van het varende erfgoed Den Onthaestigh kwamen tientallen belangstellenden af.

 
Fijn voor de stichtingen die de orginele ijsselaak in de vaart willen houden op de Hollandsche IJssel. Daarnaast zijn er de nodige mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om het schip te varen. De opbrengsten van de charters die via Leefgoed de Olifant kunnen worden geboekt of Reederij de IJsel, zijn voor het onderhoud van het schip. De ligging naast Rijksmonument Steenoven de Olifant is cultuurhistorisch gezien correct. IJsselaken werden gebruikt voor het 'zandvissen' op de Lek. Dit zand werd ondermeer gebruikt op steenplaatsen langs de IJssel om door het IJsselslik te mengen waardoor de goede kleisubstantie ontstond voor de markante ijsselsteentjes. Ook werd het gebruikt om de kleivormen mee te bezanden, voordat de klei erin werd gekneed. De 'rauwe stenen' die zo werden gevormd vielen daardoor makkelijker uit de vorm op het plakveld waar ze moesten drogen alvorens ze werden gebakken.
 
Bezoekers aan Den Onthaestingh werden onthaald met een drankje en een hapje.