Clicky

Afsluiting ELIM muziekproject MOZ-Art

Copyright Omroep Zuidplas

Afgelopen vrijdag presenteerden de leerlingen van groep vier en vijf van de Elimschool zich muzikaal voor een publiek bestaande uit de leerlingen van de groepen 3, 6, 7 en 8 en hun leerkrachten.

Zij kregen het afgelopen half jaar wekelijks een muziekles van Joyce Bellefroid, muziekdocent van MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas. Het project kreeg de naam: Educatieve Lessen In Muziek (ELIM).

De kinderen lieten een hele serie liedjes zien: Het ene lied werd ondersteund met bewegingen of werd in beurtzang gepresenteerd, bij een ander lied was er een begeleiding met bodypercussion, terwijl het volgende lied met verschillende ritme-instrumenten werd begeleid.

Liedjes waarbij het vooral ging om het uitvoeren van het ritme, of het meespelen in de maat, werden afgewisseld met liedjes die op het keyboard begeleid werden. Een leuke verrassing was een klassiek stuk muziek, de Ouverture uit Carmen van Bizet, waar de kinderen vanaf een grafische notatie meespeelden op diverse instrumenten.

Het was duidelijk te merken, dat de leerlingen het afgelopen jaar veel met muziek zijn bezig geweest. De bedoeling is natuurlijk ook, dat e.e.a. ook doorwerkt in de dagelijkse lessen door de eigen leerkracht, in de klas.

Jammer dat de ouders van de leerlingen er niet bij konden zijn, om te zien, hoeveel vaardigheden hun enthousiaste kinderen zich in dit halfjaar hebben eigen gemaakt.

Deze pilot werd financieel mogelijk gemaakt door de foundation MWH4impact, een stichting die behalve armoedebestrijding, sociale projecten en educatie ook culturele projecten sponsort, omdat de mens mag genieten van kunst.  Het project  was een initiatief van MOZ-Art, omdat zij vindt dat het muziekonderwijs op de basisscholen een heel belangrijk vak hoort te zijn, omdat het bijdraagt aan een beter leven (Professor Erik Scheerder).

De Elimschool was heel erg blij met deze mogelijkheid. Het aanbod van MOZ-Art en MWH4impact kwam op het juiste moment. De Elim wil zich op het gebied van het muziekonderwijs namelijk meer profileren. Met dit project wil MOZ-Art  het muziekonderwijs op de basisschool meer aanjagen en het op een hoger plan brengen. Bovendien wil zij daarmee de basisschool v.w.b. het muziekonderwijs ontzorgen. En natuurlijk hoopt zij dat op deze wijze zo meer leerlingen een instrument gaan bespelen en de weg weten te vinden naar de muziekschool.