Clicky

Illegale caravanstallingen worden aangepakt

Copyright Omroep Zuidplas

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op verzoek van het college van Zuidplas aanvullende controles uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van (illegale) caravanstallingen in kassen in de gemeente. 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat een aantal caravanstellingen conflicteren met het ruimtelijke kader en/of de
brandveiligheid en/of de milieuwetgeving. Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen illegale caravanstallingen in kassen bij strijdigheid van het ruimtelijke kader en/of de brandveiligheid en/of de milieuwetgeving. De eigenaren van de caravanstallingen gevestigd in kassen, waarbij dit geconstateerd is, worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het te voeren handhavingstraject.