Clicky

Wethouder Rik van Woudenberg interim bestuurder 'Op Moer'

Copyright Omroep Zuidplas

Onlangs is het huidige stichtingsbestuur van Op Moer tijdens een bijzondere vergadering van gebruikers afgetreden.

Vier nieuwe kandidaten hebben zich direct vanuit de gebruikers voorgesteld voor het nieuwe stichtingsbestuur. Ook hebben zich een aantal kandidaten via een oproep op de gemeentepagina gemeld. Het college heeft conform de statutaire mogelijkheid besloten om vanuit de gemeente een collegelid en/of raadslid aan te wijzen voor het vormen van een interim bestuur. Wethouder Rik van Woudenberg zal voor de periode tot maximaal 21 maart als (interim) bestuurder van Stichting Op Moer plaats nemen. Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om raadslid D. Bac aan te wijzen voor eerdergenoemde periode. De kandidaat bestuursleden komen op korte termijn bijeen om definitief te besluiten over een nieuw te vormen bestuur en het presenteren van de plannen voor Op Moer.