Clicky

Werkzaamheden Hitland-Zuid vanaf 17 juli

Copyright Omroep Zuidplas
Dit jaar wordt de derde jaargang van vier geplande dunningen in het Park Hitland uitgevoerd. Het nu te dunnen gebied ligt tussen de Schielandweg en de Molenwetering.
De werkzaamheden hebben als doel het bos gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor natuur en recreant. De werkzaamheden zijn erop gericht een gevarieerder bos met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te creëren. Door meer licht in het bos te brengen kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen en worden tevens de omstandigheden voor het vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. De overblijvende bomen kunnen zich door de dunningen beter ontwikkelen, waarmee de stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft. In juni is door een erkend ecoloog een Flora- en Fauna inventarisatie uitgevoerd en vervolgens gerapporteerd. Vanaf 17 juli zal de firma Weijtmans de dunning uitvoeren, waarbij er zoveel als mogelijk is bij de juiste weers- en terrein omstandigheden wordt gewerkt. Ongunstige omstandigheden kunnen er toe leiden dat het werk over een langere periode wordt uitgespreid en dat het gezaagde hout niet direct kan worden afgevoerd. Het vrijkomende hout wordt op stapels in en langs het bos gezet.