Clicky

ChristenUnie fractievoorzitter Michiel Grauss: 'Tenenkrommend en gênant fietsbeleid gemeente Capelle'

Copyright Omroep Zuidplas

De voorbeeldfunctie fietsgebruik van de gemeente faalt, zo wordt wel heel pijnlijk duidelijk door een brief van de Capelse fietsersbond. Het eigen beleid van de gemeente krijgt de termen "tenenkrommend en gênant."

De ChristenUnie Capelle maakt zich al langer samen met de Capelse Fietsersbond grote zorgen over de voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om fietsgebruik. Ambtenaren worden in het huidige Fietsplan onvoldoende aangemoedigd en gefaciliteerd om per fiets naar het gemeentehuis te komen, zo alarmeert de Fietsersbond. In de op handen zijnde verbouwing van het gemeentehuis is wel een vergroting van het parkeerterrein voor auto's meegenomen, maar geen verbetering van de fietsenstalling noch uitbreiding van faciliteiten om te douchen of de fiets te repareren. In de fietsregeling wordt gesproken over de voorrang ten opzichte van het OV, maar iedere Capellenaar weet dat het OV, afgezien van de metroverbinding, bij lange na niet optimaal is. Een van de speerpunten van de gemeente en Sportief Capelle is: Kom in beweging! Om alle Capelse burgers te stimuleren om meer te bewegen, zou het college zelf - met in haar kielzog de gemeenteambtenaren - hierin het voortouw moeten nemen.

Fractievoorzitter Michiel Grauss: "De ChristenUnie roept, samen met de Fietsersbond, het college op om haar voorbeeldfunctie serieus te nemen en de huidige Fietsregeling met gezwinde spoed aan te passen." De ChristenUnie heeft al vaker aandacht gevraagd voor de fietsers in raadsvergaderingen en via schriftelijke vragen. Grauss:" Wij blijven aan de slag om Capelle fietsvriendelijker te maken."