Clicky

SP Zuidplas blij met aangenomen moties

Copyright Omroep Zuidplas

Al langere tijd probeert de SP het onderwerp kinderarmoede onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2015 werd er op initiatief van de SP al een motie kinderarmoede aangenomen.

Deze is ingevuld door een samenwerking met de sportfondsen en cultuurfondsen. Dit heeft zo goed gewerkt dat de beschikbare pot van €25.000 geheel gebruikt is.

Nu heeft het rijk in 2016 budgetten beschikbaar gesteld om de kinderarmoede aan te pakken. Deze gelden kunnen door gemeentes aangevraagd worden en besteed worden in projecten om kinderarmoede aan te pakken. In het voorjaar had PvdA/Groen Links hier al eens vragen over gesteld. De SP wilde doorpakken en diende over deze problematiek een motie in. De SP motie werd breed gesteund in de raad. Daarnaast diende de SP een motie in waarin zij het college opriep de schuldhulpverlening onder de loep te nemen. Het hele vraagstuk schuldhulpverlening is complex. Dit moet bijvoorbeeld niet alleen "aan de achterkant", dus als de schulden al een feit zijn. Men kan ook inzetten op het voorkomen van schulden, waarmee veel leed en geldverspilling kan worden voorkomen. Voortijdige signalering is daar een onderdeel van. Met het aanstellen van een financieel deskundige op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening kan deze problematiek veel efficiënter aanpakt worden. Tevens lijkt het ons zinvol dat deze hulpverlener korte lijnen heeft met bijvoorbeeld woningcoöperaties en energiebedrijven om vroege signalering te bevorderen. Ook deze motie vond breed gehoor in de raad en werd dan ook met grote meerderheid aangenomen. 

Foto: Serena Rodenburg, afdelingsvoorzitter SP Zuidplas