Clicky

Agrarische ondernemers: “Asbest er af? Zon er op!"

Copyright Omroep Zuidplas
In de Statenvergadering van Zuid-Holland voor het zomerreces is besloten voor vervolg van de subsidieregeling voor verwijderen van asbest daken, mits er zonnepanelen op geplaatst worden.
In 2012 hebben de provincies met het Rijk afgesproken dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en het afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst. Deze subsidieregeling is beëindigd op 31 december 2016. Het voorstel voor een vervolgsubsidieregeling kreeg ruime steun in Provinciale Staten, alleen de PVV stemde tegen.