Clicky

Caravanstallingen brandgevaarlijk in Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas
Negentien van de in totaal tweeëntwintig caravanstallingen in Zuidplas voldoen niet aan de geldende eisen van brandveiligheid.
Twaalf zijn gevestigd in strijd met het geldende bestemmingsplan en bij twaalf zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu. Dat volgt uit een controle onderzoek dat de ODMH op verzoek van het college van Zuidplas heeft uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek ook dat er op kleine schaal campers en auto’s (oldtimers) in de kassen gestald worden. De overtredingen met betrekking op brandveiligheid richten zich voornamelijk op het ontbreken van brandcompartimentering. Bij het uitbreken van brand in kassen zonder brandcompartimentering kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

In de nacht van 8 februari 2016 brak er brand uit in een deel van een caravanstalling aan de Westringrijk in Nieuwerkerk. Door inzet van de brandweer bleef de schade aan de voorzijde beperkt, maar werden wel een aantal woningen tijdelijk ontruimd. Tijdens de brand waren diverse explosies te zien en te horen.

In 2014 is door het college ten behoeve van de aanpak van illegale caravanstallingen een beleid opgesteld. In dit beleid is vastgelegd dat zal worden opgetreden tegen stallingen die zich bevinden in gebieden met veel concentratie van glastuinbouw. In andere gebieden is bepaald om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen, waarvoor wel ontheffing van de provincie Zuid-Holland nodig was. Uiteindelijk heeft de Provincie de omgevingsvergunning na een bezwaarperiode alsnog geweigerd te verlenen. Waarna, na een verzoek om handhaving, lasten onder dwangsom opgelegd zijn, teneinde de illegale caravanstallingen en het gebruik als dusdanig te beëindigen. Naar aanleiding van de resultaten van de controles door het ODMH heeft het college van Zuidplas besloten om naar de huidige caravanstallingen handhavend op te treden.