Clicky

Verstedelijking Zuidplas rukt op

Copyright Omroep Zuidplas
Zuidplas heeft een ‘eigen‘ plan nodig om de hernieuwde ontwikkelingsopgave van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de Zuidplaspolder het hoofd te bieden.
De Zuidvleugelstudie van de Provincie geeft aan dat er in Zuid-Holland de komende jaren nog ruim 200.000 woningen moeten worden gerealiseerd. Hiermee worden de ‘oude’ plannen voor woningbouw in de Zuidplaspolder van voor de crisis weer geactualiseerd. In Gouda, Waddinxveen en Zuidplas is inmiddels een forse woningbouwproductie opgezet en in Rotterdam ligt de prioriteit nu op binnenstedelijke verdichting. Het besluitvormingsproces van de provincie is vertraagd tot het voorjaar 2018 en dit geeft Zuidplas de mogelijkheid om alsnog een proces te starten en een eigen plan te maken, waarbij rekening gehouden wordt met het behoud en versterken van groenstructuren en ook het behoud van de identiteit van bestaande (dorps)kernen . De gemeenteraad wordt bij dit proces betrokken door middel van twee workshops in september en oktober. De eerste workshop zal gericht zijn op het nader uitwerken van de kwaliteiten van de Zuidplaspolder en verkennen van planologische en bestuurlijke kaders. De tweede workshop richt zich op de vertaalslag op het geven van nieuwe kaders voor de gemeentelijke structuurvisie 2030. Hiermee wil de gemeente ook een voorzet geven op de nieuwe Omgevingswet.