Clicky

Dialoogbijeenkomst “Levenseinde / voltooid leven”

Copyright Omroep Zuidplas

In Nederland lijkt de dood nauwelijks een taboe gezien de openheid over euthanasie of tv-programma’s als ‘over mijn lijk’. Toch wordt er nauwelijks over het levenseinde gesproken.

In het najaar zal de Katholieke bond voor ouderen (KBO) een  dialoogbijeenkomst organiseren omtrent het thema “Levenseinde / voltooid leven" want over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of het leven-na-de-dood, over palliatieve zorgverlening of afscheid nemen, over verlieservaringen of de eigen sterfelijkheid.  
 
Getrainde gespreksleider
De KBO heeft tien vrijwilligers opgeleid om gesprekken te leiden over de dood. Zij zijn speciaal getraind om met behulp van het zogenaamde dialoogmodel een goed gesprek te leiden en te faciliteren. Ze staan klaar om bij onze afdeling het levenseinde veilig bespreekbaar te maken.  
 
Dialoog stimuleren  De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ is een samenwerking tussen verschillende organisaties waaronder KBO-PCOB. Zij willen stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan. Alleen dan is het mogelijk om deze fase in te vullen zoals je dat zelf graag wilt – en mensen in je omgeving duidelijk te maken hoe zij je kunnen steunen en helpen. Want ieder mens is tot het laatste toe van betekenis. Praten over dit onderwerp kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op een donderdagmiddag in oktober of november en op 15 augustus wordt de definitieve datum vastgesteld.