Clicky

Omroep Zuidplas op bezoek bij de KBO Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

De KBO Zuidplas (katholieke bond voor ouderen) telt ongeveer 250 leden en werkt samen met de PCOB. Op 3 augustus 2017 verwelkomde zij Jolanda van der Maas, projectleider Vrijwilligers Informatiepunt van Welzijn Zuidplas in de St Josephkerk in Nieuwerkerk.

Jolanda gaf een duidelijk presentatie over de online marktplaats “Inwoners voor elkaar”. Zij voerde de aanwezigen mee door de website en legde uit hoe vraag en aanbod tot stand komen. En hoe de privacy daarbij gewaarborgd wordt. Zij voldoen daarmee al aan de richtlijnen van de EU die komend jaar van kracht worden.

Aan de vraagkant wordt eerst gekeken of er iemand in eigen omgeving of dat er een organisatie is die hulp kan bieden. Via een keuzemenu komt de kernvraag aan de orde waar hulp voor wordt gevraagd. Op de website van Welzijn Zuidplas staat een introductie filmpje dat mensen al wat op weg helpen hierbij. Is de vraag geregistreerd dan kan die, volledig anoniem gemaakt, op de site geplaatst worden waar hulpbieders zich aan kunnen melden. Een daarvoor zorgvuldig getrainde medewerker controleert vraag en aanbod en houdt daarbij zorgvuldig rekening met de kwetsbaarheid van personen. Hier komen ook andere organisaties om de hoek kijken. Dit is slechts een summiere beschrijving van een zorgvuldig proces. Wie meer informatie wil hebben moet de webpagina “Inwoners voor elkaar” raadplegen. Welzijn Zuidplas is nu ongeveer 1 jaar bezig met de uitrol hiervan. Mensen zonder pc of intranet kunnen ook bellen naar Welzijn Zuidplas en worden dan uiteraard ook geholpen.Na de lezing was er nog een gezellige bijeenkomst voor de KBO leden.