Clicky

Regio Midden-Holland vraagt om transparantie Holland Outlet Mall

Copyright Omroep Zuidplas
Regio Midden-Holland vraagt de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om transparantie en informatie over het provinciale besluitvormingsproces over de mogelijke komst van het Holland Outlet Mall in Zoetermeer.
De centrumgebieden in regiogemeenten, waaronder Zuidplas, zullen hard en in het hart geraakt worden als de Holland Outlet Mall Zoetermeer doorgaat, volgens de het bestuurlijk overleg van de regio Midden Holland. Ondernemersverenigingen, gemeenten en andere partijen in Zuid-Holland werken hard aan het overeind houden van een voldoende en gevarieerd winkelbestand en de leefbaarheid van de centra van steden en dorpen. De plannen voor de ontwikkeling van een factory outlet center in Zoetermeer, de Holland Outlet Mall (HOM), zullen al die inspanningen teniet doen. In eerdere brieven hebben samenwerkende gemeenten en ondernemersverenigingen aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer en aan Gedeputeerde staten hun grote bezwaren en zorgen over de plannen voor een HOM geuit. Als de plannen voor de HOM doorgaan, zal uiteindelijk 31.000 m2 nieuwe detailhandel worden toegevoegd. Onderzoeken vanuit de gemeente Zoetermeer en van het Bureau Stedelijke Planning laten zien dat de bestaande retail in de binnenstad en in de omliggende gemeenten onder druk komen te staan. De voornaamste doelgroep van de HOM is namelijk de groep van regionale bezoekers die binnen 30 - 60 autominuten van de outlet mail wonen. Een euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. Als bedacht wordt dat Zoetermeer met de HOM ruim 6,5 miljoen bezoekers per jaar wil trekken, is duidelijk dat de opkrabbelende retail in de regio (ongeveer 50 gemeenten) door de komst van de HOM harde klappen zal krijgen. Alleen Zoetermeer heeft baat bij de HOM. In alle omliggende gemeenten verliezen winkels juist omzet, zo blijkt uit onderzoek van DTNP bv. Regiogemeenten en winkels in een ruime omtrek en aanzienlijk meer dan ‘ regionaal’ zullen de verdringing gaan ervaren, maar niet de lusten. Daar is niet tegenop te concurreren. foto: bron hollandoutletmall.nl